Záverečné aktivity v rámci Európskeho roka 2012


KONFERENCIA ĽUDSKÉ PRÁVA V MEDZIGENERAČNOM DIALÓGU
 
Dňa 14. decembra 2012 sa v hoteli Bôrik v Bratislave uskutočnila konferencia Ľudské práva v medzigeneračnom dialógu, ktorá sa konala pod záštitou ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslava Lajčáka pri príležitosti Medzinárodného dňa ľudských práv a ukončenia Európskeho roku aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami 2012.
 
Program konferencie sa začal v ranných hodinách slávnostným zasadnutím Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť. Úvodný príhovor konferencie patril ministrovi Lajčákovi, ktorý v ňom kládol dôraz na udržanie a zvýšenie štandardov ochrany ľudských práv v Slovenskej republike. Po úvodných slovách nasledovalo plenárne zasadnutie – Výchova a vzdelávanie k ľudským právam. Následne bol poskytnutý priestor na diskusiu o aktuálnych témach ľudskoprávnej agendy – ochrana práv dieťaťa, práva seniorov (ERAS 2012) a predchádzanie diskriminácii.
 
UKONČENIE EURÓPSKÉHO ROKA
 
Panelovú diskusiu pri príležitosti ukončenia Európskeho roka aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami 2012 viedla Mária Jedličková, vedúca oddelenia projektovej podpory Úradu vlády SR a národná koordinátorka Európskeho roka aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami 2012.
 
Do diskusie sa so svojimi príspevkami zapojili:
  • Dušan Chrenek, vedúci Zastúpenia Európskej komisie v SR, ktorý popísal činnosť Európskej komisie počas európskeho roka a objasnil význam a myšlienku samotného roku
  • Ľubica Gálisová, prezidentka a zakladateľka občianskeho združenia Fórum pre pomoc starším, ktorá hovorila najmä o pomoci starším v prípade násilia na nich páchanom a aktivitách združenia
  • Vladislav Matej, výkonný riaditeľ nadácie SOCIA, ktorý, okrem iného, priblížil projekty tejto nadácie - Lienku pomoci, Deň starých rodičov či projekt Staroba sa nás dotýka.
  • Zora Bútorová z Inštitútu pre verejné otázky prepojila výsledky analýz, ktoré budú slúžiť na tvorbu národného projektu aktívneho starnutia s doterajším výskumom inštitútu
  • Dušan Šimšík, vedúci Bezbariérového centra Technickej univerzity v Košiciach sa vo svojom príspevku zaoberal novými poznatkami v oblasti technických pomôcok pre starších ľudí
  • Lea Rollová, členka Výskumného a školiaceho centra bezbariérového navrhovania CEDA FA STU, ktoré sa zaoberá pedagogikou, poradenstvom a výskumom metódy “Design for All/Universal Design”, priblížila dispozičné riešenia bytov pre seniorov
 
SÚŤAŽE EURÓPSKEHO ROKA
 
Pri príležitosti ukončenia roka boli odovzdané ceny oceneným v súťaži Európskeho roka 2012, ktorú vyhlásila Európska komisia.
 
Prehľad národných víťazov:
 
Ocenenia Pracovné miesta pre každý vek
"...roky životu, život rokom. Príručka kariérneho poradcu dospelým", Rudolf  Kostolanský

Ocenenia Sociálnych podnikateľov
"Náruč záchrany pre 3 generácie", občianske združenie Šanca pre nechcených

Ocenenia spravodajstva o starnutí a vzťahoch medzi generáciami (ocenenia žurnalistov) - Písomná
"Rozhovory so seniormi", Veronika Prušová (Denník SME)
 
Ocenenia spravodajstva o starnutí a vzťahoch medzi generáciami (ocenenia žurnalistov) - Audiovizuálna
"Aula Európy - Univerzita tretieho veku v Helsinkách", Michal Čabák, (RTVS - Slovenský rozhlas)

Ocenenia za prostredia priateľské k veku
"Aktívne starnúť a byť užitočný", Ľubica Gálisová (Fórum pre pomoc starším)
 
Súťaž generations@school
ZŠ s MŠ Lisková

Life story challenge - Príbehy zo života
"Tak trochu dobrodruh", Kamila Strelková
 
CENA ZA ĽUDSKÉ PRÁVA
 
V predvečer konferencie, vo štvrtok 13. decembra 2012, minister Lajčák na slávnostnom galavečere ocenil v priestoroch Historickej budovy NR SR troch laureátov za významný prínos v oblasti ochrany a podpory ľudských práv za rok 2012. Ocenenie získal Jozef Mikloško za významný prínos v oblasti ochrany práv dieťaťa, Viliam Dolník za významný prínos v oblasti vzdelávania k ľudským právam a Zora Bútorová za významný prínos v oblasti ochrany práv seniorov.
 
Cena za významný prínos v oblasti ochrany a podpory ľudských práv bola udelená po druhýkrát - v predchádzajúcom roku laureátmi ocenenia boli Milan Šimečka in memoriam, Miroslav Kusý, Anton Srholec a rádio Slobodná Európa.Fotografie z konferencie a slávnostného oceňovania nájdete vo fotogalérii
 
Úvodný príhovor Miroslava Lajčáka nájdete TU
Vyhlásenie účastníkov konferencie nájdete TU
Reportáž televízie TA3 zo slávnostného oceňovania nájdete TU
 

 10318