Zapojte sa

Využite tento formulár a napíšte nám, ak máte informácie o podujatí alebo iniciatíve, prípadne máte nápad týkajúci sa Európskeho roka aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami 2012.

 
V prípade, že chcete zaslať fotografie alebo videá, pošlite ich na adresu eras@vlada.gov.sk 5011