Výstava „Staroba sa nás dotýka“ na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR


Výstava „Staroba sa nás dotýka“ na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Počas leta poputovala výstava zorganizovaná Úradom vlády SR v spolupráci s Nadáciou sociálnych reforiem SOCIA „Staroba sa nás dotýka“ na Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Veľkoplošné  plagáty s fotografiami a portrétmi známych tvárí z obrazovky upozorňujú na prebiehajúci Európsky rok aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami 2012 vyhlásený Európskou komisiou.Vyjadrujú myšlienku, že nikdy nie je neskoro uskutočniť svoj sen.
  • nikdy nie je neskoro športovať
  • nikdy nie je neskoro venovať sa svojim blízkym
  • nikdy nie je neskoro postarať sa o niekoho v núdzi
  • nikdy nie je neskoro naučiť sa nové veci.
 
Pomocou kampane Lienka pomoci, ktorá je sprievodnou aktivitou výstavy, sa uskutočnila finančná zbierka na podporu sociálnych služieb pre seniorov v ich domovoch.
Pozývame Vás na prehliadku výstavy a prosíme o podporu myšlienok kampane, ktorej snahou je budovať medzigeneračnú solidaritu ako aj odstraňovať negatívne stereotypy v komunikácii či prístupe k starším a starým ľuďom.


8673