Udalosti

Beseda na tému
17.05.2012 - Beseda na tému "Bezpečný život seniorov"
Diskusný klub Živeny, spolku slovenských žien, Miestneho odboru Bratislava a Knižnica Bratislava – Nové Mesto srdečne pozývajú všetkých bez rozdielu veku na besedu s témou "Bezpečný život seniorov".  Pozvánku na besedu nájdete v prílohe.
Pozvánka na vernisáž výstavy
15.05.2012 - Pozvánka na vernisáž výstavy "Nikdy nie sme príliš starí... pre aktívne starnutie"
V rámci Európskeho roka aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami 2012 Vás Okresná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska Bratislava II. a Európske informačne centrum pozývajú na vernisáž výstavy výsledkov záujmovej činnosti seniorov ...
Jarný koncert pre seniorov
15.05.2012 - Jarný koncert pre seniorov
Koncert konaný pod záštitou Ing. Petry Nagyovej Džerengovej, námestníčky primátora Hlavného mesta SR Bratislavy.   Program (vážna hudba, ľudová hudba, evergreeny) pre Vás pripravili nadaní žiaci základných umeleckých škôl B...
Športom ku zdraviu v Bratislave
10.05.2012 - Športom ku zdraviu v Bratislave
HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA v spolupráci s FTVŠ Univerzity Komenského v Bratislave v rámci Európskeho roka aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami, ktorú vyhlásila Európska komisia pre rok 2012 Vás srdečne p...
Medzinárodná konferencia
04.05.2012 - Medzinárodná konferencia "Európsky rok aktívneho starnutia: Spoločný dialóg pre generácie, spoločnosť a hospodárstvo"
Eupag - Office Munich v spolupráci s partnermi organizuje medzinárodnú konferenciu "Európsky rok aktívneho starnutia: Spoločný dialóg pre generácie, spoločnosť a hospodárstvo", ktorá sa koná v piatok  4. mája 2012 v historickej budove Národnej rad...
Športom ku zdraviu v Bratislave
03.05.2012 - Športom ku zdraviu v Bratislave
HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA v spolupráci s FTVŠ Univerzity Komenského v Bratislave v rámci Európskeho roka aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami, ktorú vyhlásila Európska komisia pre rok 2012 Vás srd...
25.04.2012 - Starnutie v kontexte demografických zmien a starostlivosť o seniorov
Odborná prednáška na tému aktívne starnutie a starostlivosť o seniorov, pripravená pri príležitosti Európskeho roka aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami 2012. Pozvánku nájdete v prílohe.
Výstava Staroba sa nás dotýka
20.04.2012 - Výstava Staroba sa nás dotýka
Výstava "Staroba sa nás dotýka" bude vystavená v termíne od 20.4. do 10.5. v priestore Zemplínskeho osvetového centra v Michalovciach.
Hviezdoslavov Kubín
19.04.2012 - Hviezdoslavov Kubín
Hviezdoslavov Kubín VI. kategória Tribečské osvetové stredisko Topoľčany Krajská recitačná súťaž Seniori a dospelí 19. 4. 2012 TOS Topoľčany
<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>
5474