Udalosti

Letný festival Pohoda.
05.07.2012 - Letný festival Pohoda.
Od 5. do 7. júla 2012 sa opäť otvoria brány najväčšieho slovenského letného festivalu Pohoda. Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku je už po štvrtýkrát partnerom festivalu Pohoda. Tak ako po minulé roky prinášame biele cirkusové šapitó – EUróp...
Detské leto v knižnici
04.07.2012 - Detské leto v knižnici
Detské leto v knižnici – cyklus stretnutí pre deti pripravený Krajskou knižnicou v Žiline v spolupráci s Univerzitou tretieho veku v Žiline
Konferencia
23.06.2012 - Konferencia "Solidarita medzi generáciami a jej miesto vo Viacročnom finančnom rámci 2014-2020"
Dovoľujeme si Vás pozvať na konferenciu Solidarita medzi generáciami a jej miesto vo Viacročnom finančnom rámci 2014-2020, ktorú organizuje Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku spoločne s Informačnou kanceláriou Európskeho parlamentu v SR ...
Konferencia
22.06.2012 - Konferencia "Solidarita medzi generáciami a jej miesto vo Viacročnom finančnom rámci 2014-2020"
Dovoľujeme si Vás pozvať na konferenciu Solidarita medzi generáciami a jej miesto vo Viacročnom finančnom rámci 2014-2020, ktorú organizuje Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku spoločne s Informačnou kanceláriou Európskeho parlamentu v SR ...
Žilina v spomienkach študentov Univerzity tretieho veku
21.06.2012 - Žilina v spomienkach študentov Univerzity tretieho veku
Zborník záverečných prác študentov Univerzity tretieho veku: „ Žilina v spomienkach študentov Univerzity tretieho veku „.
Spoločné stretnutie troch generácií
19.06.2012 - Spoločné stretnutie troch generácií
V rámci Európskeho roku aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami organizuje Komisia rovnosti príležitostí žien a mužov KOZ SR v spolupráci s Jednotou dôchodcov Slovenska pod záštitou prezidenta KOZ SR PhDr. M. Gazdíka Spoločné stretnutie...
Diskusné fórum
18.06.2012 - Diskusné fórum "Aktívne starnutie a medzigeneračná solidarita"
V rámci Európskeho roka aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami organizuje Inštitút pre výskum práce a rodiny (IVPR) v spolupráci s Európskym centrom pre sociálnu politiku a výskum vo Viedni a FF PU v Prešove dňa 18.6.2012  diskusne ...
Predstavenie
12.06.2012 - Predstavenie "Červená princezna" v divadle Astorka
Divadlo Astorka v spolupráci s Nadáciou Orange pripravilo dňa 21. marca 2012 divadelné predstavenie pre Jednotu dôchodcov na Slovensku, Kresťanských seniorov na Slovensku a Klub strieborných hláv. Podporené divadelné predstavenie „Červená princ...
09.06.2012 - Projekt Otvorený ateliér – plenér v rámci Letnej akadémie Silver
Tatranská galéria v Poprade pripravila nový projekt pre seniorov a pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Projekt Otvorený ateliér – plenér v rámci Letnej akadémie Silver pozostáva z troch semestrov vo forme prednášok, besied, seminárov, kurzov ...
08.06.2012 - Projekt Otvorený ateliér – plenér v rámci Letnej akadémie Silver
Tatranská galéria v Poprade pripravila nový projekt pre seniorov a pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Projekt Otvorený ateliér – plenér v rámci Letnej akadémie Silver pozostáva z troch semestrov vo forme prednášok, besied, seminárov, kurzov a d...
<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>
5474