Tlačová správa - Konferencie Incheba Bratislava 2012


Spoločné slávnostné otvorenie Medzinárodnej konferencie „Aktívne starnutie a medzigeneračná solidarita“, Národnej konferencie „Výskum, vývoj a inovácie – cesta k vyššej kvalite života“ a výstavy Bibliotéka/Pedagogika
 
Dňa 8. 11. 2012 sa v bratislavskej Inchebe uskutoční spoločné slávnostné otvorenie Medzinárodnej konferencie „Aktívne starnutie a medzigeneračná solidarita“ pri príležitosti Európskeho roku aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami, Národnej konferencie „Výskum, vývoj a inovácie – cesta k vyššej kvalite života“ a výstavyBibliotéka/Pedagogika za účasti ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Dušana Čaploviča, ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Jána Richtera a ministra kultúry Slovenskej republiky Mareka Maďariča. Otvorenie sa koná pod záštitou predsedu vlády Slovenskej republiky Roberta Fica.
 
Na medzinárodnej konferencii „Aktívne starnutie a medzigeneračná solidarita“ budú odborníci z rôznych krajín diskutovať o skúsenostiach v oblasti vytvárania príležitostí pre starších ľudí a poskytnú odporúčania, ktoré je potrebné aplikovať u nás, aby sme seniorom venovali viac pozornosti a vytvárali pre nich dostatok príležitostí pre aktívny život.
 
Sprievodnou aktivitou medzinárodnej konferencie je projekt Slovenského inštitútu mládeže pod názvom „Živá knižnica“. Ten predstavuje jedinečný model posilňovania medzigeneračnej solidarity vo forme komunikácie staršej a mladšej generácie. Živými knihami sú osoby a spoločne so samotnými čitateľmi vstupujú do kontaktu cez osobný dialóg. Sú reprezentantmi skupín, najčastejšie sa konfrontujúcich s určitými predsudkami a stereotypmi.
 
Medzi ďalšie sprievodné aktivity patrí výstava Staroba sa nás dotýka, výstava fotiek z projektu Generations@school a výtvarná súťaž spojená s odovzdaním ceny ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, zameranej na Európsky rok 2012 a na medzigeneračnú solidaritu a zvyšovanie tolerancie medzi generáciami. Cena ministra ako aj prostriedky získané z dražby výtvarných diel detí z detských domovov bude odovzdaná v decembri 2012.
 
Medzinárodnú konferenciu organizuje  Úrad vlády Slovenskej republiky v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Zastúpením Európskej komisie, Informačnou kanceláriou Európskeho parlamentu, Národnou agentúrou Programu celoživotného vzdelávania, Národným ústavom celoživotného vzdelávania, Združením miest a obcí Slovenska a Slovenským inštitútom mládeže – IUVENTou.
 
Národná konferencia „Výskum, vývoj a inovácie – cesta k vyššej kvalite života“ poskytne priestor na diskusiu k podpore výskumu, vývoja a inovácií ako základného predpokladu zlepšenia kvality života a zvyšovania konkurencieschopnosti Slovenska. Súčasťou Národnej konferencie bude aj Otvorenie prezentácie výsledkov činnosti Centier excelentnosti výskumu za účasti ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR. V rámci výstavy bude udelená aj Cena ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR za najlepšiu prezentáciu výsledkov činnosti Centier excelentnosti výskumu za rok 2012.
 


9865