Tatranská galéria v Poprade pripravila nový projekt pre seniorov a pre ľudí so zdravotným znevýhodnením Otvorený ateliér – plenér v rámci Letnej akadémie Silver


Tatranská galéria v Poprade pripravila nový projekt pre seniorov a pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Projekt Otvorený ateliér – plenér v rámci Letnej akadémie Silver pozostáva z troch semestrov vo forme prednášok, besied, seminárov, kurzov a diskusií. Projekt je súčasťou Európskeho roka aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami 2012.
 
Cieľom Letnej akadémie Silver je eliminovať bariéry, ktoré môžu nastať v post produktívnom veku a napomôcť pri integrácii a komunikácii s inými znevýhodnenými sociálnymi skupinami. Prednášky pre starších a poslucháčov a poslucháčky so zdravotným znevýhodneným budú orientované predovšetkým na praktické a tvorivé aktivity.
 
Úvodný kurz prebieha v júni, Tatranská galéria pripravuje aj augustové a septembrové termíny.
 
Aktuálne informácie o Letnej akadémii Silver nájdete na stránke: http://www.tatragaleria.sk/
 


8191