Seniorská kampaň SKCH: aktívne žiť do poslednej minúty


18.7.2012, Bratislava
 
 Slovenská katolícka charita (SKCH) oficiálne spustila kampaň edukatívno-osvetového charakteru s názvom „Starnúť neznamená prestať žiť“, ktorá je zameraná na život slovenských seniorov a senioriek, no nejde len o aktívne starnutie. Charita totiž podáva ľuďom pomocnú ruku vtedy, keď ich okrem staroby zasiahne aj choroba a rodina si nevie dať rady.
  
Dňa 18. júla Slovenská katolícka charita (SKCH) odštartovala kampaň: „Starnúť neznamená prestať žiť“ nielen o (aktívnom) starnutí- pri príležitosti zapojenia sa SKCH do aktivít v rámci Európskeho roka aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami 2012. Výtvarný vizuál a obsahová náplň kampane bola v priestoroch SKCH v Bratislave novinárskej obci odprezentovaná za účasti generálneho sekretára SKCH: Radovana Gumuláka, riaditeľa Bratislavskej arcidiéznej charity: Alojza Mareka, ako aj ambasádora pre tento európsky rok: Jozefa Mikloška.
 
Výtvarný vizuál kampane pozostáva (podľa návrhu výtvarníka Fera Guldana) z 12 najdôležitejších fáz života človeka – pretavených do rodinného fotoalbumu – od zrodenia nového ľudského života, cez najpamätnejšie situácie v detstve a dospievaní až po postavenie sa na vlastné nohy a založenie si vlastnej rodiny. Generálny sekretár SKCH Radovan Gumulák vysvetľuje, ako vznikol názov a celá myšlienka seniorskej kampane: „Starnúť v kruhu rodiny je pre človeka to najlepšie. Keď sa však dostaví choroba alebo núdza a z rodiny sa nikto nedokáže o starého (a už aj chorého) blízkeho postarať – charita ponúka pomocnú ruku (práve vďaka svojim terénnym, ambulantným a pobytovým zariadeniam). Ľudia by mali svoju jeseň života prežiť dôstojne, mali by s našou pomocou aktívne žiť do poslednej minúty.“
 
Seniori/ky sú najväčšou skupinou príjemcov/kýň charitných služieb, ktoré v SR prevádzkujú jednotlivé diecézne charity. Dané služby sa delia na: terénne služby (pracovníci dochádzajú k blízkemu domov), ambulantné služby (za službami klient dochádza, no noci trávi u seba doma), a pobytové služby (pacient je natrvalo umiestnený do daného zariadenia). Čo sa týka sociálnej starostlivosti SKCH ročne pomôže a poskytne služby zhruba 700 seniorom v rámci pobytových zariadení a 500 seniorom v rámci opatrovateľskej služby.Čo sa týka zdravotníckych služieb – v 39 charitných zariadeniach je šetrených 300 klientov/iek ústavnej hospicovej starostlivosti a 3 700 klientov/iek v rámci mobilného hospicu či ADOS v ich domácom prostredí.
 
Rozsah poskytovaných služieb definuje zákon (Zákon 448/2008 o sociálnych službách), SKCH však reaguje aj na špeciálne potreby, ktoré poskytuje nad rámec zákona, nad rámec paragrafov, čísel a tabuliek. Generálny sekretár SKCH Radovan Gumulák upozorňuje: „Pre charitu seniori a seniorky nie sú len čísla! Na internetovej stránke www.charita.sk/seniori ponúkame opis jednotlivých zariadení SKCH, v ktorých charita poskytuje účinnú pomoc, ako aj duchovné povzbudenie slovenským seniorom a seniorkám.“
 
Pri príležitosti spustenia kampane „Starnúť neznamená prestať žiť“ SKCH spúšťa aj novú internetovú pod-stránku: www.charita.sk/seniori a vydáva aktuálne číslo časopisu Charita 2/2012, venované téme (aktívneho) starnutia a zariadeniam charity, ktoré podávajú pomocnú ruku seniorom a seniorkám v SR. Charita zároveň nadviazala spoluprácu s Úradom vlády SR a organizuje poviedkovú súťaž pre verejnosť.
 
Informácie o novo spustenej kampani "Starnúť neznamená prestať žiť" boli zverejnené aj v zahraničných médiách: http://www.charita.sk/aktuality/o-nasej-kampani-sa-hovori-aj-v-zahranici.
 
Zdroj: Slovenská katolícka charita, info@charita.sk, 02/5443 1506, 0904 040 561
 

Fotogaléria
8740