Seniori na Pustom Hrade


Dňa 16. – 19. júla 2012 sa uskutoční 2. beh aktivity pre seniorov s názvom: Archeológia a seniori. Táto letná škola archeológie bola podporená mestom Zvolen, nadáciou Orange a Technickou univerzitou vo Zvolene. Organizátorom podujatia je Univerzita tretieho veku vo Zvolene.
Na Pustom Hrade nad Zvolenom máte možnosť vidieť seniorov z celého Slovenska, ktorí odkrývajú pamiatky zvolenského regiónu. Projekt letnej školy archeológie organizuje Univerzita tretieho veku na Technickej univerzite vo Zvolene. Na Pustom Hrade nevidíte pracovať len seniorov, ale aj študentov zo Slovenska a iných krajín Európskej únie. Aj vo svojom veku môžu seniori aktívne prispieť k odkrývaniu a spoznávaniu histórie Slovenska.
 
„Zorganizovať letnú školu archeológie pre našich študentov sme chceli už dávnejšie. Chýbali nám najmä finančné prostriedky. Sme veľmi radi, že sme spojili viacerých partnerov, aby sme mohli tento projekt uskutočniť. V našej letnej škole kombinujeme teóriu s praxou, kde sa seniori majú možnosť aktívne zapájať. Zvolili sme model 2 dni prednášok a 2 dni terénnych cvičení. Veľmi pekne by som sa chcela poďakovať najmä Dr. Beljakovi, ktorý významne prispel ku kvalite a programu našich seniorov.“ – Ing. Zuzana Chabadová, manažérka Univerzity tretieho veku na Technickej univerzite vo Zvolene.
 
Link: http://www.tuzvo.sk/cdv/aktuality/


8709