Príklady dobrej praxe

Mesto Brezno
Mesto Brezno
Denné centrum Prameň
Aktivity Jednoty dôchodcov Slovenska- Krajská organizácia Žilina
Aktivity Jednoty dôchodcov Slovenska- Krajská organizácia Žilina
Aktivity seniorov realizované počas Európskeho roku aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami 2012: Žilinský kraj: Výber z niektorých aktivít Jednoty dôchodcov Slovenska- Krajská organizácia Žilina, ktoré má v roku 2012 naplánované (ak...
Projekt „Radi Vás vidíme, radi sme spolu“ DD a DSS v Kremnici
Projekt „Radi Vás vidíme, radi sme spolu“ DD a DSS v Kremnici
Projekt „Radi Vás vidíme, radi sme spolu“ predstavuje úspešnú spoluprácu medzi Domovom dôchodcov, Domovom sociálnych služieb (DD a DSS) v Kremnici a Detským domovom (DeD) Maurícius v Kremnici. Cieľom projektu je rozvíjanie medzigeneračných v...
Krízová linka pomoci (so sociálnymi službami)
Krízová linka pomoci (so sociálnymi službami)
Názov projektu: Krízová linka pomoci (so sociálnymi službami) V sortimente poskytovaných sociálnych služieb chýba v súčasnosti služba, ktorá je v minimálnej miera nahradzovaná systémom SOS - asistenčnej pomoci, ktorú napr. pre samosprávu (...
Stretnutie stredoškolákov a seniórov- reportáž TA3
Stretnutie stredoškolákov a seniórov- reportáž TA3
V kontexte prebiehajúceho Európskeho roku aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami dávame do pozornosti reportáž zo stretnutia stredoškolákov so seniormi, ktorú TA3 odvysielala ako príklad dobrej praxe. Stredoškoláci z Prešovského kra...
Slovenský Červený kríž - aktívne spolupracuje so seniormi
Slovenský Červený kríž - aktívne spolupracuje so seniormi
V roku 2012 v rámci kampane Európskeho roku aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami si Slovenský Červený kríž (SČK) vytvoril aktívnu pracovnú skupinu - 5 dobrovoľníkov vo veku nad 60 rokov. SČK pripravuje plán aktivít, ktoré sa zamer...
Nechajme knihy rozprávať
Nechajme knihy rozprávať
V Prešove sa uskutočnil už VIII. ročník študentskej konferencie „Stredoškolský parlament na pomoc regiónu – Európsky rok aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami 2012.  Organizátorom tejto konferencie, ktorej sa zúčastnilo 80 žiakov a...
Výmenné dobrovoľnícke programy pre seniorov v zahraničí
Výmenné dobrovoľnícke programy pre seniorov v zahraničí
Výmenné dobrovoľnícke programy pre seniorov v zahraničí, Projekt realizovalo občianske združenie C.A.R.D.O v roku 2010. Základným cieľom projektu bolo zapojenie ľudí nad 50 rokov do aktívnej participácie na živote spoločnosti prostredníctvom dobr...
„Týždeň mozgu“– správa o realizovaných aktivitách regionálnych úradov verejného zdravotníctva v Slovenskej republike v roku 2012
„Týždeň mozgu“– správa o realizovaných aktivitách regionálnych úradov verejného zdravotníctva v Slovenskej republike v roku 2012
Medzinárodná akcia  „Týždeň mozgu“ je vo svete známa ako  „Brain Awareneess Week“. Jej cieľom je upriamiť pozornosť verejnosti na ľudský mozog a jeho činnosť, hovoriť o mozgových ochoreniach a spôsoboch ich liečby, ale najmä ich prevencie. Prio...
Výrok audítoriek: Jeseň života by sme chceli stráviť v zariadeniach sociálnych služieb v Banskej Bystrici
Výrok audítoriek: Jeseň života by sme chceli stráviť v zariadeniach sociálnych služieb v Banskej Bystrici
Vybrané zariadenia sociálnych služieb mesta Banská Bystrica boli v uplynulých dňoch podrobené recertifikačnému a dozornému auditu. V celkovom zhrnutí sa konštatuje, že mesto Banská Bystrica patrí kvalitou, rozsahom a úrovňou poskytovania sociálnyc...
5561