Obyvateľstvo Slovenskej republiky v kontexte Európskeho roku aktívneho starnutia


Pri príležitosti Európskeho roku aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami vydal Štatistický úrad SR publikáciu s názvom Obyvateľstvo Slovenskej republiky v kontexte Európskeho roku aktívneho starnutia. Je určená tvorcom ekonomických, sociálnych, vzdelanostných a iných politík na národnej i regionálnej úrovni, úradom štátnej správy i samosprávy, mimovládnym organizáciám, zástupcom médií a jednotlivcom, ktorých zaujíma vlastné aktívne starnutie. Zverejnené vybrané ukazovatele z oblasti štatistiky obyvateľstva, trhu práce, životnej úrovne a ďalších sociálnych štatistík sú určené na podporu procesov aktívneho starnutia na Slovensku s cieľom, aby vyšší vek nebol limitujúcim faktorom merania prínosu jednotlivca pre spoločnosť.

Zdroj: http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=56990

Publikáciu nájdete TU

 10324