Nechajme knihy rozprávať


V Prešove sa uskutočnil už VIII. ročník študentskej konferencie „Stredoškolský parlament na pomoc regiónu – Európsky rok aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami 2012.  Organizátorom tejto konferencie, ktorej sa zúčastnilo 80 žiakov a učiteľov stredných škôl z celého kraja bola Rada mládeže Prešovského kraja v spolupráci s Odborom školstva Úradu Prešovského samosprávneho kraja.
Konferencia bola realizovaná formou Živej knižnice – metódou odbúravania predsudkov a stereotypov.
Živá knižnica funguje presne tak ako klasická knižnica – čitatelia prídu a požičajú
si knihu na limitovaný čas. Po prečítaní vrátia knihu späť do knižnice, a keď chcú môžu si požičať druhú. Ale je tu jeden rozdiel – knihy v Živej knižnici sú ľudské bytosti a spoločne s čitateľmi vstupujú do kontaktu cez osobný dialóg.

Témy Živej knižnice boli:
Juniori verzus seniori, Učiteľ 21. Storočia, Som dobrovoľník – som blázon?
Aktívny participant na živote svojej obce, mesta

Ako Živé knihy sa predstavili:
František Šťastný, predseda Rady seniorov v Prešove
Mária Třešňáková, členka Prešovského turistického klubu,dôchodkyňa, ktorá chatuje na sociálnych sieťach a cestuje po Európe
Marta Servátková, koordinátorkaŽiackej školskej rady (ŽŠR)na Hotelovej akadémii v Prešove,
Marianna Hardoňová, koordinátorka ŽŠRna SOŠ dopravnej v Prešove a
Božena Franková, koordinátorka ŽŠR na Gymnáziu DH vo Svidníku, ktoré používajú inovatívne formy vo vyučovaní
Denisa Mihoková,členka Stredoškolského parlamentu Prešovského samosprávneho kraja
Peter Verešpej,Katarína Liptáková a Karina Smalcová, dobrovoľníci z Mládežnícke parlamentu Prešova
Pavol Droblienka, Juraj Cunder, aktivisti z Obecnej rady mládeže v Raslaviciach

Účastníkov konferencie pozdravil aj štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Jaroslav Ivančo. Podujatie sa realizovalo vďaka podpore z Fondu Hodina deťom, ktorý zriadila a spravuje Nadácia pre deti Slovenska a s finančnou podporou Úradu vlády SR v rámci dotačného programu "Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd". 

V Prešove, 19.decembra 2011                                                                                                                               Tlačová správa Rady mládeže Prešovského kraja
 
 6855