Konferencia „Pracovný život žien vo vyššom veku - výzvy a možnosti“


Úrad vlády SR v spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych veci a rodiny a Veľvyslanectvom Francúzskej republiky v SR Vás týmto pozývajú na konferenciu organizovanú v rámci Európskeho roka aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami 2012 „PRACOVNÝ ŽIVOT ŽIEN VO VYŠŠOM VEKU - VÝZVY A MOŽNOSTI“. Konferencia sa bude konať 22. 11. 2012 v čase od 9.00 do 14.00 hod v kongresovej sále Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 4 -8, Bratislava.

10013