Európsky rok občanov 2013


Rok 2013 bol rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady vyhlásený za Európsky rok občanov, symbolicky aj z toho dôvodu, že v roku 2013 uplynie 20 rokov od nadobudnutia platnosti Maastrichtskej zmluvy (1993), teda bude 20. výročie existencie občianstva EÚ.
Európsky rok občanov 2013 sa v prvom rade bude snažiť poskytnúť príležitosť pre ľudí žijúcich v Európe:
  • dozvedieť sa viac o právach a možnostiach, ktoré vyplývajú z ich európskeho občianstva – hlavne o ich práve žiť a pracovať kdekoľvek v EÚ,
  • vyvolať diskusiu o prekážkach, ktoré bránia ľudom naplno využiť tieto práva a vytvárať konkrétne návrhy riešenia,
  • povzbudiť ľudí k účasti na občianskych fórach, ktoré sa týkajú politiky a problémov EÚ.
Európsky rok bude podporovať dialóg na všetkých úrovniach vlády, občianskej spoločnosti, podnikania, aby preskúmal kde chcete – ako občania – aby bola EÚ v roku 2020 z hľadiska práv, politiky a vládnej moci.
 
Text rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom roku občanov
Viac informácií nájdete TU


10323