Európske partnerstvo v oblasti inovácií zamerané na aktívne a zdravé starnutie hľadá nových partnerov


                                                                                      
Európska komisia vyzvala k spolupráci na akčných plánoch Európskeho partnerstva v oblasti inovácií zameraného na aktívne a zdravé starnutie. To sa deje za účelom ďalšej podpory a rozšírenia väčšiny pracovísk, ktoré by sa mali zamerať na poskytovanie starostlivosti seniorom, pričom budú vychádzať z dosiahnutých výsledkov, ktoré sa vytvorili v rámci partnerstva.
 
Výzva je platná do 15. februára 2013 a je určená pre všetky zainteresované subjekty, ktoré sa snažia zamerať na dané akčné plány a implementovať prevratné riešenia v poskytovaní starostlivosti o stúpajúci počet európskych seniorov.
 
Postup je podobný ako pri prvej výzve z mája 2012. Potenciálni noví členovia budú
vyzvaní, aby vyjadrili konkrétnu merateľnú mieru zainteresovania na podporu presne
stanového akčného plánu. Taktiež budú musieť uviesť, na ktoré tematické oblasti sa zamerajú a čo je ich konkrétnym prínosom. Môžu sa pripojiť buď k už existujúcim záväzkom alebo sa môžu zamerať na tematické alebo zemepisné rozdiely.
 
Pôvodná výzva bola zverejnená po tom, ako Komisia informovala o strategickom
implementačnom pláne Európskeho partnerstva v oblasti inovácií (29. februára 2012) a bola uzatvorená 3. júna 2012.
 
V nadväznosti na výzvu bolo vytvorených šesť akčných skupín, ktoré pozostávali
z univerzitných a výskumných skupín, verejných orgánov, poskytovateľov zdravotnej
starostlivosti, priemyselných odvetví, mimovládnych organizácií, ktoré zastupujú občanov, seniorov a pacientov a i.
 
Akčné skupiny zahŕňajú 261 záväzkov a viac ako 3000 zainteresovaných subjektov zo všetkých členských štátov. Akčné plány majú za cieľ zlepšiť kvalitu života štyrom miliónom európskych seniorov od súčasnosti do roku 2015.
 
Šesť akčných plánov je zameraných na tieto oblasti:
 
• Dodržiavanie predpisov.
Zabezpečiť, aby pacienti sledovali svoje lekárske predpisy: nové metódy dodržiavania predpisov pri rôznych chronických ochoreniach vo viac ako 30 regiónoch EÚ.

• Prevencia.
Spustenie a nastavenie programov zameraných na prevenciu a včasnú diagnostiku v najmenej 10 európskych krajinách do roku 2015.

• Slabosť a podvýživa.
Program zameraný na prevenciu týkajúcu sa oslabovania celkovej fyzickej kondície seniorov. Počet poskytovateľov starostlivosti by mal do roku 2015 stúpnuť na 1000.

• Integrovaná starostlivosť.
Spustenie programov zameraných na liečbu chronických ochorení a integrovanú starostlivosť primeranú potrebám seniorov a na vylepšenie  efektívnosti systému vo viac ako 20 regiónoch.

• Samostatný život.
Zlepšenie riešení pre samostatný život, ktoré ľuďom umožňujú predĺžiť ich nezávislosť poskytovaním sociálnych kontaktov a rôznych domácich služieb.

• Priateľské prostredie pre seniorov.
Zavádzanie inovatívnych postupov na regionálnej a miestnej úrovni a podpora telesných/environmentálnych inovácií a cvičení, vrátane využitia informačných a komunikačných technológii, zatiaľ čo bude prebiehať kampaň vo veľkých mestách, regiónoch a obciach.
 
Ďalšie informácie v anglickom jazyku môžete nájsť TU

Zdroj


10389