Diskriminácia sa ma (do)týka – cyklus publicisticko-dokumentárnych filmov


V rámci projektu Rovnaké zaobchádzanie v slovenskej realite, realizovaného s finančnou podporou Programu Európskej únie pre zamestnanosť a sociálnu solidaritu – PROGRESS (2007-2013) a Úradu vlády SR uvedie Dvojka RTVS každý piatok od 9. 11. 2012 o 18:45 hod. cyklus publicisticko-dokumentárnych filmov po názvom Diskriminácia sa ma do(týka).

Hlavným cieľom cyklu je  upriamiť pozornosť divákov na to, že na Slovensku je diskriminácia stále rozšíreným javom. Zároveň zámerom jednotlivých častí je vyjasniť kontext práva na rovnaké zaobchádzanie a ochranu pred diskrimináciou, keďže v bežnom  vedomí sa často vnímajú príliš široko a nejednoznačne. V rámci  cyklu sa pozornosť venuje jednotlivým dôvodom i oblastiam diskriminácie. Prostredníctvom názorov odborníkov a odborníčok, aktivistov a aktivistiek, ale aj bežných ľudí sa priblíži divákom legislatívny rámec rovnakého zaobchádzania, ako aj možnosti ochrany pred diskrimináciou.

Prvé dve časti seriálu sú venované aktuálnym témam európskeho roka 2012 - aktívnemu starnutiu a solidarity medzi generáciami. Ďalšie sú venované diskriminácii z dôvodu veku, rodu, etnickej príslušnosti, sexuálnej orientácie a zdravotného postihnutia.


9887