Divadelné predstavenie ,,Tichý dom“ v divadle Astorka Korzo ´90


 Divadelné predstavenie ,,Tichý dom“ v divadle Astorka Korzo ´90
 
Divadlo Astorka v spolupráci s Úradom vlády Slovenskej republiky pripravilo pre seniorov dňa 5. októbra 2012 divadelné predstavenie ,,Tichý dom“ v rámci aktivít prebiehajúceho Európskeho roka aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami 2012. Úrad vlády Slovenskej republikya divadlo Astorka spolupracovali na predmetnom projekte s ostatnými relevantnými subjektmi.
 
Nezabudnuteľný a autentický herecký výkony podáva p. Zita Furková, ktorá je aj ambasádorkou Európskeho roka aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami 2012. Kvalitu vystúpenia taktiež potvrdzuje jej herecká kolegyňa Zuzana Kronerová. Marta a Bíborka, postavy, ktoré herečky stvárňujú spája vzájomná nenávisť a osudová láska k tomu istému mužovi. V úlohe zvodcu obidvoch zboristiek sa predstaví jeden z najznámejších slovenských filozofov, profesor Miroslav Marcelli. Úspešnosť hry potvrdzujú taktiež jej ocenenia – 1. miesto v súťaži Slovenského literárneho fondu a ocenenie Zlatým gunárom na festivale Kremnické gagy 2005.
 
Obsadenie: Zita Furková, Zuzana Krónerová, Miroslav Marcelli
Réžia: Silvester Lavrík


9556