Projekt generations@school

Stretnutie generácií ZŠ Vinohrady nad Váhom
24.04.2012 - Stretnutie generácií ZŠ Vinohrady nad Váhom
Aj naša škola sa zapojila do projektu Európsky rok aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami. Pozvali sme teda medzi nás p. uč. A. Ševčovičovú a bývalého žiaka a starostu p. Fr. Škoríka, ktorí nám veselo i vážne porozprávali o živote a...
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Malinovo
24.04.2012 - Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Malinovo
Dňa 24. apríla 2012 naša škola otvorila dvere starším ľudom, aby sme sa stretli v triede a pozhovárali sa. Chceli sme sa dozvedieť čo najviac o sebe navzájom. Po privítaní sa seniori a žiaci vzájomne predstavili. Deti so záujmom spovedali senior...
Základná škola Trnava
17.04.2012 - Základná škola Trnava
Európsky deň medzigeneračnej solidarity sa uskutočnil aj v našej škole. 17. apríla sme zorganizovali stretnutie s pánom Mariánom Mrvom. Tento pán, už ako dôchodca, ešte stále aktívne pracuje a to konkrétne v našej škole vyučuje hudobnú výchovu. P...
<< 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >>


Projekt generations@school (generácie v škole) je navrhnutý agentúrou PAU Education, ktorá dohliada na implementáciu Európskeho roka 2012 v krajinách EÚ. Podujatia organizované európskymi školami sa uskutočnia okolo 29. apríla 2012, ktorý je Európskym dňom medzigeneračnej solidarity. Do projektu sú pozvané všetky školy v Európe, aby otvorili dvere svojich tried starším generáciám a objavovali, ako dialóg medzi generáciami môže prispievať k lepšiemu vzdelávaniu. Projekt sa sústreďuje na spájanie detí a starších ľudí v diskusii a rozhovoroch o tom, čo znamená starnutie a ako starší a mladší ľudia môžu spolupracovať pri lepšom spolunažívaní.

Úrad vlády SR, v spolupráci so zastúpením EK v SR, Informačnou kanceláriou EP v SR a IUVENTOU, preto pozýva všetky slovenské školy a školské výchovno-vzdelávacie zariadenia, aby sa zapojili do projektu, podporili medzigeneračnú solidaritu a rozvíjali porozumenie a rešpekt medzi generáciami.
Aktívne zapojenie starších ľudí s príbehmi budú na Slovensku v prípade potreby zabezpečovať miestne organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska a Združenia kresťanských seniorov alebo Fórum pre pomoc starším.

PAU Education na európskom webe venovanom projektu  http://www.historypin.com/gats/sk/ zverejnila metodické pokyny. Na stránke je možné nájsť:

Zdroj 1. Hodnota práce s rozličnými generáciami v škole
Zdroj 2. Ako zostaviť váš vlastný medzigeneračný projekt
Zdroj 3. Ako viesť stretnutie v triede
Zdroj 4. Nasledujúce aktivity
Zdroj 5. Ďalšie zdroje pre školy

Fotografie z vašich medzigeneračných stretnutí môžete posielať do súťaže európskych škôl. V každom členskom štáte EÚ bude agentúrou udelená jedna cena – celkom to bude 27 ocenených. Ocenené školy dostanú poukážku v hodnote 300€ na pokračovanie projektu v ďalšom roku so školou, ktorá sa doteraz nezúčastnila medzigeneračného dialógu. 

Na internetovej stránke sú taktiež pokyny k vyhlásenej súťaži európskych škôl:
Pripojte sa k skupine Panoramiogenerations@school
Pravidlá súťaže generations@school

Úrad vlády SR v spolupráci s partnermi odmenia osobitnou cenou najlepšie zapojené školy zo Slovenska.

Národný koordinátor necháva na zvážení učiteľov a učiteliek, do akej miery sa budú riadiť metodickými pokynmi a do akej miery upravia podujatia podľa svojich možností a znalosti prostredia v triede.
 
7666