Projekt generations@school

Stredná zdravotnícka škola na Moyzesovej ulici v Košiciach
27.04.2012 - Stredná zdravotnícka škola na Moyzesovej ulici v Košiciach
Študenti Strednej zdravotníckej školy na Moyzesovej ulici v Košiciach sa zapojili do aktivít Európskeho roku aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami aktivitou s názvom "Medzigeneračné stretnutie druhákov". Študenti 2. ročníka Strednej z...
ZŠ Trebišov
27.04.2012 - ZŠ Trebišov
27. apríl  2012 v Základnej škole na Ul. Milana Rastislava Štefánika nebol výnimočne venovaný žiakom a ich vzdelávaniu, ale staršej generácii, našim babkám a dedkom. Tento deň sa uskutočnil pri príležitosti Európskeho roka aktívneho starnutia a so...
Materská škola Karola Pajera - Včielkin slávik
27.04.2012 - Materská škola Karola Pajera - Včielkin slávik
 Dňa 27. 4. 2012  sme mali v Materskej škole Karola Pajera školskú akciu Včielkin slávik. Deti sa predstavili v speve ľudových a detských piesní. Keďže je Európsky rok starnutia a solidarity medzi generáciami, pozvali sme si členky z Klubu dôchodc...
<< 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >>


Projekt generations@school (generácie v škole) je navrhnutý agentúrou PAU Education, ktorá dohliada na implementáciu Európskeho roka 2012 v krajinách EÚ. Podujatia organizované európskymi školami sa uskutočnia okolo 29. apríla 2012, ktorý je Európskym dňom medzigeneračnej solidarity. Do projektu sú pozvané všetky školy v Európe, aby otvorili dvere svojich tried starším generáciám a objavovali, ako dialóg medzi generáciami môže prispievať k lepšiemu vzdelávaniu. Projekt sa sústreďuje na spájanie detí a starších ľudí v diskusii a rozhovoroch o tom, čo znamená starnutie a ako starší a mladší ľudia môžu spolupracovať pri lepšom spolunažívaní.

Úrad vlády SR, v spolupráci so zastúpením EK v SR, Informačnou kanceláriou EP v SR a IUVENTOU, preto pozýva všetky slovenské školy a školské výchovno-vzdelávacie zariadenia, aby sa zapojili do projektu, podporili medzigeneračnú solidaritu a rozvíjali porozumenie a rešpekt medzi generáciami.
Aktívne zapojenie starších ľudí s príbehmi budú na Slovensku v prípade potreby zabezpečovať miestne organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska a Združenia kresťanských seniorov alebo Fórum pre pomoc starším.

PAU Education na európskom webe venovanom projektu  http://www.historypin.com/gats/sk/ zverejnila metodické pokyny. Na stránke je možné nájsť:

Zdroj 1. Hodnota práce s rozličnými generáciami v škole
Zdroj 2. Ako zostaviť váš vlastný medzigeneračný projekt
Zdroj 3. Ako viesť stretnutie v triede
Zdroj 4. Nasledujúce aktivity
Zdroj 5. Ďalšie zdroje pre školy

Fotografie z vašich medzigeneračných stretnutí môžete posielať do súťaže európskych škôl. V každom členskom štáte EÚ bude agentúrou udelená jedna cena – celkom to bude 27 ocenených. Ocenené školy dostanú poukážku v hodnote 300€ na pokračovanie projektu v ďalšom roku so školou, ktorá sa doteraz nezúčastnila medzigeneračného dialógu. 

Na internetovej stránke sú taktiež pokyny k vyhlásenej súťaži európskych škôl:
Pripojte sa k skupine Panoramiogenerations@school
Pravidlá súťaže generations@school

Úrad vlády SR v spolupráci s partnermi odmenia osobitnou cenou najlepšie zapojené školy zo Slovenska.

Národný koordinátor necháva na zvážení učiteľov a učiteliek, do akej miery sa budú riadiť metodickými pokynmi a do akej miery upravia podujatia podľa svojich možností a znalosti prostredia v triede.
 
7666