Projekt generations@school

Dušan Gabáni na športovom gymnáziu
30.04.2012 - Dušan Gabáni na športovom gymnáziu
V pondelok 30. apríla sa aktivity generations@school zúčastnil aj športový moderátor Dušan Gabáni, ktorý diskutoval so študentmi Športového gymnázia Ostredkova v Bratislave o dôležitosti medzigeneračnej solidarity v športe. Študentom tiež porozprá...
Dušan Chrenek, vedúci zastúpenia EK navštívil ZŠ a MŠ v Dolnom Kubíne
30.04.2012 - Dušan Chrenek, vedúci zastúpenia EK navštívil ZŠ a MŠ v Dolnom Kubíne
Projekt generations@school: Aj žiaci Základnej školy s materskou školou na Ulici Komenského v Dolnom Kubíne sa zapojili do medzigeneračného projektu generations@school. Projekt je  organizovaný v rámci Európskeho roka aktívneho starnutia a soli...
Jozef Mikloško navštívil ZŠ v Lamači
30.04.2012 - Jozef Mikloško navštívil ZŠ v Lamači
V pondelok 30. apríla sa poslanec NR SR a ambasádor ER 2012 Jozef Mikloško zúčastnil na aktivite generations@school v Základnej škole na Malokarpatskom námestí v Bratislave - Lamači. Takmer 30 siedmakov si najprv vypočulo rozprávanie pána Miklo...
<< 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >>


Projekt generations@school (generácie v škole) je navrhnutý agentúrou PAU Education, ktorá dohliada na implementáciu Európskeho roka 2012 v krajinách EÚ. Podujatia organizované európskymi školami sa uskutočnia okolo 29. apríla 2012, ktorý je Európskym dňom medzigeneračnej solidarity. Do projektu sú pozvané všetky školy v Európe, aby otvorili dvere svojich tried starším generáciám a objavovali, ako dialóg medzi generáciami môže prispievať k lepšiemu vzdelávaniu. Projekt sa sústreďuje na spájanie detí a starších ľudí v diskusii a rozhovoroch o tom, čo znamená starnutie a ako starší a mladší ľudia môžu spolupracovať pri lepšom spolunažívaní.

Úrad vlády SR, v spolupráci so zastúpením EK v SR, Informačnou kanceláriou EP v SR a IUVENTOU, preto pozýva všetky slovenské školy a školské výchovno-vzdelávacie zariadenia, aby sa zapojili do projektu, podporili medzigeneračnú solidaritu a rozvíjali porozumenie a rešpekt medzi generáciami.
Aktívne zapojenie starších ľudí s príbehmi budú na Slovensku v prípade potreby zabezpečovať miestne organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska a Združenia kresťanských seniorov alebo Fórum pre pomoc starším.

PAU Education na európskom webe venovanom projektu  http://www.historypin.com/gats/sk/ zverejnila metodické pokyny. Na stránke je možné nájsť:

Zdroj 1. Hodnota práce s rozličnými generáciami v škole
Zdroj 2. Ako zostaviť váš vlastný medzigeneračný projekt
Zdroj 3. Ako viesť stretnutie v triede
Zdroj 4. Nasledujúce aktivity
Zdroj 5. Ďalšie zdroje pre školy

Fotografie z vašich medzigeneračných stretnutí môžete posielať do súťaže európskych škôl. V každom členskom štáte EÚ bude agentúrou udelená jedna cena – celkom to bude 27 ocenených. Ocenené školy dostanú poukážku v hodnote 300€ na pokračovanie projektu v ďalšom roku so školou, ktorá sa doteraz nezúčastnila medzigeneračného dialógu. 

Na internetovej stránke sú taktiež pokyny k vyhlásenej súťaži európskych škôl:
Pripojte sa k skupine Panoramiogenerations@school
Pravidlá súťaže generations@school

Úrad vlády SR v spolupráci s partnermi odmenia osobitnou cenou najlepšie zapojené školy zo Slovenska.

Národný koordinátor necháva na zvážení učiteľov a učiteliek, do akej miery sa budú riadiť metodickými pokynmi a do akej miery upravia podujatia podľa svojich možností a znalosti prostredia v triede.
 
7666