Projekt generations@school

Gymnázium J. Chalupku, Brezno
03.05.2012 - Gymnázium J. Chalupku, Brezno
Dňa 3.mája 2012 sme sa zúčastnili Športových hier pre seniorov na Braväckom amfiteátri. Bol to už 6. ročník tohto podujatia.. Prípravy už boli v plnom prúde, keď sme tam dorazili. Pomáhali sme  s prípravami na hry, neskôr s vítaním a evidovaním pr...
MŠ Skalica, pracovisko Hviezdoslavova
02.05.2012 - MŠ Skalica, pracovisko Hviezdoslavova
 Druhý májový deň sa v našej škôlke začal netradične. Okrem detí prichádzali k nám aj ich starí rodičia, ktorých si pozvali naše Hviezdičky. Bolo veľmi dojemné sledovať, ako si každé z nich chytilo svoju starkú, starkého, posadili vedľa seba a jem...
Gymnázium P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
30.04.2012 - Gymnázium P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
 30. apríla 2012 Simona a Michaela otvorili stretnutie gymnazistov so seniormi: „Rozhodli sme sa prijať pozvanieÚradu vlády SR a IUVENTY do projektu generations@schools, a tak podporiť medzigeneračnú solidaritu. Pozvali sme k nám hostí, o ktorých ...


Projekt generations@school (generácie v škole) je navrhnutý agentúrou PAU Education, ktorá dohliada na implementáciu Európskeho roka 2012 v krajinách EÚ. Podujatia organizované európskymi školami sa uskutočnia okolo 29. apríla 2012, ktorý je Európskym dňom medzigeneračnej solidarity. Do projektu sú pozvané všetky školy v Európe, aby otvorili dvere svojich tried starším generáciám a objavovali, ako dialóg medzi generáciami môže prispievať k lepšiemu vzdelávaniu. Projekt sa sústreďuje na spájanie detí a starších ľudí v diskusii a rozhovoroch o tom, čo znamená starnutie a ako starší a mladší ľudia môžu spolupracovať pri lepšom spolunažívaní.

Úrad vlády SR, v spolupráci so zastúpením EK v SR, Informačnou kanceláriou EP v SR a IUVENTOU, preto pozýva všetky slovenské školy a školské výchovno-vzdelávacie zariadenia, aby sa zapojili do projektu, podporili medzigeneračnú solidaritu a rozvíjali porozumenie a rešpekt medzi generáciami.
Aktívne zapojenie starších ľudí s príbehmi budú na Slovensku v prípade potreby zabezpečovať miestne organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska a Združenia kresťanských seniorov alebo Fórum pre pomoc starším.

PAU Education na európskom webe venovanom projektu  http://www.historypin.com/gats/sk/ zverejnila metodické pokyny. Na stránke je možné nájsť:

Zdroj 1. Hodnota práce s rozličnými generáciami v škole
Zdroj 2. Ako zostaviť váš vlastný medzigeneračný projekt
Zdroj 3. Ako viesť stretnutie v triede
Zdroj 4. Nasledujúce aktivity
Zdroj 5. Ďalšie zdroje pre školy

Fotografie z vašich medzigeneračných stretnutí môžete posielať do súťaže európskych škôl. V každom členskom štáte EÚ bude agentúrou udelená jedna cena – celkom to bude 27 ocenených. Ocenené školy dostanú poukážku v hodnote 300€ na pokračovanie projektu v ďalšom roku so školou, ktorá sa doteraz nezúčastnila medzigeneračného dialógu. 

Na internetovej stránke sú taktiež pokyny k vyhlásenej súťaži európskych škôl:
Pripojte sa k skupine Panoramiogenerations@school
Pravidlá súťaže generations@school

Úrad vlády SR v spolupráci s partnermi odmenia osobitnou cenou najlepšie zapojené školy zo Slovenska.

Národný koordinátor necháva na zvážení učiteľov a učiteliek, do akej miery sa budú riadiť metodickými pokynmi a do akej miery upravia podujatia podľa svojich možností a znalosti prostredia v triede.
 
7666