Projekt generations@school

Základná škola Holice
11.05.2012 - Základná škola Holice
V piatok 11. mája 2012 pani europoslankyňa Edit Bauer navštívila v rámci realizácie projektu generations@school, ktorý prebieha v kontexte Európskeho roku aktívneho stárnutia a solidarity medzi generáciami  Základnú školu s vyučovacím jazykom m...
Deň matiek v Klube dôchodcov v Klenovci
10.05.2012 - Deň matiek v Klube dôchodcov v Klenovci
10. 5. 2012  deti z MŠ K. Pajera boli pozdraviť členky a členov v Klube dôchodcov v Klenovci, pri príležitosti Dňa matiek. Piesňami rozospievali všetkých členov v klube, zatancovali kruhové hry a  pospomínali si  na svoje detstvo.
Medzigeneračný deň, ZŠ M. R. Štefánika Lučenec
03.05.2012 - Medzigeneračný deň, ZŠ M. R. Štefánika Lučenec
 Rok 2012 vyhlásila Európska komisia za Medzinárodný rok aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami. ZŠ M. R. Štefánika podporila túto peknú myšlienku a 3. mája 2012 sme pripravili Medzigeneračný deň, ktorým sme sa zároveň zapojili do proj...


Projekt generations@school (generácie v škole) je navrhnutý agentúrou PAU Education, ktorá dohliada na implementáciu Európskeho roka 2012 v krajinách EÚ. Podujatia organizované európskymi školami sa uskutočnia okolo 29. apríla 2012, ktorý je Európskym dňom medzigeneračnej solidarity. Do projektu sú pozvané všetky školy v Európe, aby otvorili dvere svojich tried starším generáciám a objavovali, ako dialóg medzi generáciami môže prispievať k lepšiemu vzdelávaniu. Projekt sa sústreďuje na spájanie detí a starších ľudí v diskusii a rozhovoroch o tom, čo znamená starnutie a ako starší a mladší ľudia môžu spolupracovať pri lepšom spolunažívaní.

Úrad vlády SR, v spolupráci so zastúpením EK v SR, Informačnou kanceláriou EP v SR a IUVENTOU, preto pozýva všetky slovenské školy a školské výchovno-vzdelávacie zariadenia, aby sa zapojili do projektu, podporili medzigeneračnú solidaritu a rozvíjali porozumenie a rešpekt medzi generáciami.
Aktívne zapojenie starších ľudí s príbehmi budú na Slovensku v prípade potreby zabezpečovať miestne organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska a Združenia kresťanských seniorov alebo Fórum pre pomoc starším.

PAU Education na európskom webe venovanom projektu  http://www.historypin.com/gats/sk/ zverejnila metodické pokyny. Na stránke je možné nájsť:

Zdroj 1. Hodnota práce s rozličnými generáciami v škole
Zdroj 2. Ako zostaviť váš vlastný medzigeneračný projekt
Zdroj 3. Ako viesť stretnutie v triede
Zdroj 4. Nasledujúce aktivity
Zdroj 5. Ďalšie zdroje pre školy

Fotografie z vašich medzigeneračných stretnutí môžete posielať do súťaže európskych škôl. V každom členskom štáte EÚ bude agentúrou udelená jedna cena – celkom to bude 27 ocenených. Ocenené školy dostanú poukážku v hodnote 300€ na pokračovanie projektu v ďalšom roku so školou, ktorá sa doteraz nezúčastnila medzigeneračného dialógu. 

Na internetovej stránke sú taktiež pokyny k vyhlásenej súťaži európskych škôl:
Pripojte sa k skupine Panoramiogenerations@school
Pravidlá súťaže generations@school

Úrad vlády SR v spolupráci s partnermi odmenia osobitnou cenou najlepšie zapojené školy zo Slovenska.

Národný koordinátor necháva na zvážení učiteľov a učiteliek, do akej miery sa budú riadiť metodickými pokynmi a do akej miery upravia podujatia podľa svojich možností a znalosti prostredia v triede.
 
7666