Projekt generations@school

Materská škola Klenovec - divadelné predstavenie Červená čiapočka
17.04.2012 - Materská škola Klenovec - divadelné predstavenie Červená čiapočka
Dňa 17. 4. 2012 sa deti z Materskej školy stretli s obyvateľmi v Domove dôchodcov pri divadelnom predstavení Červená čiapočka. Hrali ju herci  z Habakuky. Bolo to veľmi pekné  stretnutie nakoľko tento rok  je  Európsky rok starnutia  a solidarity ...
SOŠ Považská Bystrica
13.04.2012 - SOŠ Považská Bystrica
 V jedno aprílové ráno sme sa na podnet našej triednej učiteľky Ing. Aleny Behrovej rozhodli, že navštívime nášho spoluobčana, staršieho pána Ondreja Šeregu. Býva v našom meste – Považská Bystrica, časť Jelšové.             Spočiatku sa nám vôbec...
28.03.2012 - Gymnázium Púchov
 Pre dôchodcov v Púchove plánujeme zorganizovať nasledovné aktivity. Prostriedky na aktivity chceme získať sponzorsky a z projektových výziev nadácií.   Zorganizovať dva 16 hodinové základné kurzy počítačov (písanie, korešpondencia, komun...
<< 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >>


Projekt generations@school (generácie v škole) je navrhnutý agentúrou PAU Education, ktorá dohliada na implementáciu Európskeho roka 2012 v krajinách EÚ. Podujatia organizované európskymi školami sa uskutočnia okolo 29. apríla 2012, ktorý je Európskym dňom medzigeneračnej solidarity. Do projektu sú pozvané všetky školy v Európe, aby otvorili dvere svojich tried starším generáciám a objavovali, ako dialóg medzi generáciami môže prispievať k lepšiemu vzdelávaniu. Projekt sa sústreďuje na spájanie detí a starších ľudí v diskusii a rozhovoroch o tom, čo znamená starnutie a ako starší a mladší ľudia môžu spolupracovať pri lepšom spolunažívaní.

Úrad vlády SR, v spolupráci so zastúpením EK v SR, Informačnou kanceláriou EP v SR a IUVENTOU, preto pozýva všetky slovenské školy a školské výchovno-vzdelávacie zariadenia, aby sa zapojili do projektu, podporili medzigeneračnú solidaritu a rozvíjali porozumenie a rešpekt medzi generáciami.
Aktívne zapojenie starších ľudí s príbehmi budú na Slovensku v prípade potreby zabezpečovať miestne organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska a Združenia kresťanských seniorov alebo Fórum pre pomoc starším.

PAU Education na európskom webe venovanom projektu  http://www.historypin.com/gats/sk/ zverejnila metodické pokyny. Na stránke je možné nájsť:

Zdroj 1. Hodnota práce s rozličnými generáciami v škole
Zdroj 2. Ako zostaviť váš vlastný medzigeneračný projekt
Zdroj 3. Ako viesť stretnutie v triede
Zdroj 4. Nasledujúce aktivity
Zdroj 5. Ďalšie zdroje pre školy

Fotografie z vašich medzigeneračných stretnutí môžete posielať do súťaže európskych škôl. V každom členskom štáte EÚ bude agentúrou udelená jedna cena – celkom to bude 27 ocenených. Ocenené školy dostanú poukážku v hodnote 300€ na pokračovanie projektu v ďalšom roku so školou, ktorá sa doteraz nezúčastnila medzigeneračného dialógu. 

Na internetovej stránke sú taktiež pokyny k vyhlásenej súťaži európskych škôl:
Pripojte sa k skupine Panoramiogenerations@school
Pravidlá súťaže generations@school

Úrad vlády SR v spolupráci s partnermi odmenia osobitnou cenou najlepšie zapojené školy zo Slovenska.

Národný koordinátor necháva na zvážení učiteľov a učiteliek, do akej miery sa budú riadiť metodickými pokynmi a do akej miery upravia podujatia podľa svojich možností a znalosti prostredia v triede.
 
7666