Projekt generations@school

MŠ Velehradská, Bratislava
07.06.2012 - MŠ Velehradská, Bratislava
Miesto konania: MŠ Velehradská 24, 821 01 Bratislava Vedenie a spracovanie projektu: PaedDr. Izabela Holá Konanie udalostí v škole: od 20.apríla do 7.júna 2012
Bulharská ZŠ a gymnázium Christa Boteva v Bratislave
06.06.2012 - Bulharská ZŠ a gymnázium Christa Boteva v Bratislave
V rámci európskeho roku aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami H.E. veľvyslankyňa Bulharskej republiky na Slovensku pani Margarita Ganeva a štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí SR pani Oľga Algayerová   sa dňa 6.6.2012 stre...
Gymnázium Jura Hronca, Bratislava
04.06.2012 - Gymnázium Jura Hronca, Bratislava
EDUARD KUKAN: „Som európsky optimista!“       Keď som sa spýtal študentov, aký by mal byť diplomat, z davu sa ozvala odpoveď: príjemný človek! Podľa predstáv študentov, človek príjemný svojím vystupovaním, ktorý dokáže jasne formulovať svoj...


Projekt generations@school (generácie v škole) je navrhnutý agentúrou PAU Education, ktorá dohliada na implementáciu Európskeho roka 2012 v krajinách EÚ. Podujatia organizované európskymi školami sa uskutočnia okolo 29. apríla 2012, ktorý je Európskym dňom medzigeneračnej solidarity. Do projektu sú pozvané všetky školy v Európe, aby otvorili dvere svojich tried starším generáciám a objavovali, ako dialóg medzi generáciami môže prispievať k lepšiemu vzdelávaniu. Projekt sa sústreďuje na spájanie detí a starších ľudí v diskusii a rozhovoroch o tom, čo znamená starnutie a ako starší a mladší ľudia môžu spolupracovať pri lepšom spolunažívaní.

Úrad vlády SR, v spolupráci so zastúpením EK v SR, Informačnou kanceláriou EP v SR a IUVENTOU, preto pozýva všetky slovenské školy a školské výchovno-vzdelávacie zariadenia, aby sa zapojili do projektu, podporili medzigeneračnú solidaritu a rozvíjali porozumenie a rešpekt medzi generáciami.
Aktívne zapojenie starších ľudí s príbehmi budú na Slovensku v prípade potreby zabezpečovať miestne organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska a Združenia kresťanských seniorov alebo Fórum pre pomoc starším.

PAU Education na európskom webe venovanom projektu  http://www.historypin.com/gats/sk/ zverejnila metodické pokyny. Na stránke je možné nájsť:

Zdroj 1. Hodnota práce s rozličnými generáciami v škole
Zdroj 2. Ako zostaviť váš vlastný medzigeneračný projekt
Zdroj 3. Ako viesť stretnutie v triede
Zdroj 4. Nasledujúce aktivity
Zdroj 5. Ďalšie zdroje pre školy

Fotografie z vašich medzigeneračných stretnutí môžete posielať do súťaže európskych škôl. V každom členskom štáte EÚ bude agentúrou udelená jedna cena – celkom to bude 27 ocenených. Ocenené školy dostanú poukážku v hodnote 300€ na pokračovanie projektu v ďalšom roku so školou, ktorá sa doteraz nezúčastnila medzigeneračného dialógu. 

Na internetovej stránke sú taktiež pokyny k vyhlásenej súťaži európskych škôl:
Pripojte sa k skupine Panoramiogenerations@school
Pravidlá súťaže generations@school

Úrad vlády SR v spolupráci s partnermi odmenia osobitnou cenou najlepšie zapojené školy zo Slovenska.

Národný koordinátor necháva na zvážení učiteľov a učiteliek, do akej miery sa budú riadiť metodickými pokynmi a do akej miery upravia podujatia podľa svojich možností a znalosti prostredia v triede.
 
7666