IV. medzinárodná konferencia Aktivizácia seniorov a nefarmakologické prístupy v liečbe Alzheimerovej choroby


Slovenská Alzheimerova spoločnosť a Centrum MEMORY organizujú IV. medzinárodná konferencia Aktivizácia seniorov a nefarmakologické prístupy v liečbe Alzheimerovej choroby  
 7497