Obrázok k správe: Záverečné aktivity v rámci Európskeho roka 2012

Záverečné aktivity v rámci Európskeho roka 2012

KONFERENCIA ĽUDSKÉ PRÁVA V MEDZIGENERAČNOM DIALÓGU   Dňa 14. decembra 2012 sa v hoteli Bôrik v Bratislave uskutočnila konferencia Ľudské práva v medzigeneračnom dialógu, ktorá sa konala pod záštitou ministra zahraničných vecí a európsky...
Obrázok k správe: Projekt generations@school

Projekt generations@school

Projekt generations@school (generácie v škole) je navrhnutý agentúrou PAU Education, ktorá dohliada na implementáciu Európskeho roka 2012 v krajinách EÚ. Podujatia organizované európskymi školami sa uskutočnia okolo 29. apríla 2012, ktorý je Európ...

Aktuálne

Grundtvig – Dobrovoľnícke projekty pre seniorov na rok 2012
13.02.2012 - Grundtvig – Dobrovoľnícke projekty pre seniorov na rok 2012
Grundtvig Dobrovoľnícke projekty pre seniorov podporujú bilaterálne partnerstvá a výmenu seniorov dobrovoľníkov medzi dvomi miestnymi inštitúciami z dvoch krajín zapojených do Programu celožiovotného vzdelávania (LLP). Všetky potrebné informácie
V Ý Z V A do 27. marca - predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií na rok 2012 – program Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd
10.02.2012 - V Ý Z V A do 27. marca - predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií na rok 2012 – program Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd
V rámci výzvy je možné žiadať dotáciu na projekty zamerané na nasledovné účely v zmysle zákona č. 524/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky („ďalej len zákon“)  § 2 ods. 1 písm. b), g) a h): ...
Výzva na predkladanie projektov z komunitárneho programu Základné práva a občianstvo 2011 - 2012
25.01.2012 - Výzva na predkladanie projektov z komunitárneho programu Základné práva a občianstvo 2011 - 2012
Európska komisia vyhlásila výzvu na predkladanie projektov v rámci komunitárneho programu Základné práva a občianstvo na roky 2011 - 2012. Termín na predkladanie návrhov je 13.3.2012 12.00 h. Znenie výzvy, príručku pre žiadateľov, prihlasova...
PROGRAM - Otváracia konferencia Európskeho roka 2012
25.01.2012 - PROGRAM - Otváracia konferencia Európskeho roka 2012
7. februára 2012, Hotel Bôrik Bratislava 8.00 - 9.00        Registrácia 9.00 - 10.20      Sekcia I. Aktívne starnutie naprieč sektormi a politikami (hlavná sála) Úvodné slovo a privítanie Kálmán Petőcz, generálny riaditeľ sekcie ľudských prá...
Úvodné podujatia európskeho roka na národnej úrovni
16.12.2011 - Úvodné podujatia európskeho roka na národnej úrovni
10/01/2012, 15.00 h Otváracie podujatie – vernisáž výstavy „Staroba sa nás dotýka“. Výstavu pripravujeme v spolupráci s Nadáciou na podporu  sociálnych zmien – SOCIA. Na podujatí budú predstavení ambasádori a ambasádorky európskeho roka. Výst...
Dotácie z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
16.11.2011 - Dotácie z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Žiadosti o udelenie dotácie prijíma MPSVR do 31. decembra 2011. Finančná pomoc sa poskytuje na podporu rozvoja sociálnych služieb, vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, rekondičných aktivít, členstva v medzinárodn...
Ministerstvo kultúry SR vyhlásilo nový ročník dotačného systému na rok 2012
11.11.2011 - Ministerstvo kultúry SR vyhlásilo nový ročník dotačného systému na rok 2012
V rámci 6. Dotačného programu Kultúra znevýhodnených skupín obyvateľstva vyhlásilo MK výzvu na predkladanie žiadostí zameraných na podporu kultúrnych aktivít osôb so zdravotným postihnutím alebo inak znevýhodnených skupín obyvateľstva. Medzi cieľm...
Konferencia SENIORI 2011
11.10.2011 - Konferencia SENIORI 2011
SOCIA - nadácia na podporu sociálnych zmien, Kancelária WHO na Slovensku a Hlavné mesto SR Bratislava organizujú konferenciu SENIORI 2011, ktorá sa koná pod záštitou predsedníčky vlády SR Ivety Radičovej. Téma konferencie: Aké podmienky vytvára na...
11.10.2011 - Akadémia európskeho seniora 2011
Mesto Banská Bystrica organizuje piaty ročník Akadémie európskeho seniora. V rámci Mesiaca úcty k starším sa do 27. októbra uskutoční séria kultúrnych, vzdelávacích, športových a spoločenských podujatí. Program
<<1 2 3 4 5 6 7 8 9
5560