Obrázok k správe: Záverečné aktivity v rámci Európskeho roka 2012

Záverečné aktivity v rámci Európskeho roka 2012

KONFERENCIA ĽUDSKÉ PRÁVA V MEDZIGENERAČNOM DIALÓGU   Dňa 14. decembra 2012 sa v hoteli Bôrik v Bratislave uskutočnila konferencia Ľudské práva v medzigeneračnom dialógu, ktorá sa konala pod záštitou ministra zahraničných vecí a európsky...
Obrázok k správe: Projekt generations@school

Projekt generations@school

Projekt generations@school (generácie v škole) je navrhnutý agentúrou PAU Education, ktorá dohliada na implementáciu Európskeho roka 2012 v krajinách EÚ. Podujatia organizované európskymi školami sa uskutočnia okolo 29. apríla 2012, ktorý je Európ...

Aktuálne

58. ročník Hviezdoslavovho Kubína
06.03.2012 - 58. ročník Hviezdoslavovho Kubína
Celoštátna postupová súťaž a prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie 58. ročník HVIEZDOSLAVOVHO KUBÍNA Vyhlasovateľom celoštátnej postupovej súťaže je Národné osvetové centrum z povere...
Projekt rozhlasových relácií S Rádiom Slovensko po EÚ v roku 2012
05.03.2012 - Projekt rozhlasových relácií S Rádiom Slovensko po EÚ v roku 2012
Informačné centrum Úradu vlády SR spolupracuje so Slovenským rozhlasom na projekte S Rádiom Slovensko po Európskej únii aj v roku 2012.  Projekt pozostáva z vysielania nasledujúcich relácií: 1. Európsky rok aktívneho starnutia a solidarity m...
Výstupy seminára - Rok 2012 Európsky rok aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami 23. 2. 2012 v Spišskej Novej Vsi
29.02.2012 - Výstupy seminára - Rok 2012 Európsky rok aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami 23. 2. 2012 v Spišskej Novej Vsi
Aké sú ciele európskeho roka - riaditeľka Spišského osvetového strediska v Spišskej Novej Vsi, Mgr. Vladimíra Barbuščáková Spišské osvetové stredisko ponúka jednu z mnohých možností - aktívne starnutie prostredníctvom kultúry. V roku 2012 bude na...
Premena výziev na šance pre rozvoj ľudských zdrojov
29.02.2012 - Premena výziev na šance pre rozvoj ľudských zdrojov
Premena výziev na šance pre rozvoj ľudských zdrojov (SIGOLD) Viac o projekte na: www.sigold.net   Koordinátor: doc. Ing. Nataša Urbančíková, PhD. Ostatní riešitelia:  prof. RNDr.Oto Hud...
Výzva na predkladanie projektov
29.02.2012 - Výzva na predkladanie projektov
EK: Vyhlásenie výzvy na predkladanie projektov Európskeho inovačného partnerstva pre aktívne a zdravé starnutie - EIP AHA Výzvy na predkladanie projektov Európskeho inovačného partnerstva pre aktívne a zdravé starnutie boli otvorené výzvy v rámci...
Výzva na predkladanie projektov,
29.02.2012 - Výzva na predkladanie projektov,
ZELENÁ PRE SENIOROV, GRANTOVÝ PROGRAM 2012   V súčasnosti žije na Slovensku viac než 900 tisíc obyvateľov starších ako 60 rokov a ich počet sa neustále zvyšuje. Jednou z troch prioritných oblastí Nadácie Orange je aj sociálna integrácia a práca...
Fórum pre pomoc strarším - PROJEKTY
17.02.2012 - Fórum pre pomoc strarším - PROJEKTY
Názov projektu: Celoeurópska sieť pre vzdelávanie a zamestnanie starších ľudí (People): Projekt sa realizuje s podporou Európskej únie v rámci Programu celoživotného vzdelávania, podprogramu Leonardo da Vinci.        Popis projektu:   Úlohou ...
Program OPORA 2011/2012
17.02.2012 - Program OPORA 2011/2012
Program OPORA podporí projekty, ktoré vychádzajú z aktuálnych potrieb ľudí, ktorí sú znevýhodnení, podporujú ich spoluúčasť na zmenách, ktoré majú smerovať k zvýšeniu kvality ich života a aktivizácii ich potenciálu.   Nadácia SPP vyčlenila na pr...
Valentínske pozdravenie
14.02.2012 - Valentínske pozdravenie
Srdiečka vyrobili pre nás láskavé ruky klientov Domova dôchodcov a Domova sociálnych služieb v Kremnici. Chceme sa podeliť s týmto darčekom aj s vami, lebo boli urobené s láskou a prekvapili nás na otváracej konferencii európskeho roka 2012, kt...
Stanovisko Výboru regiónov „Stratégia účinného uplatňovania Charty základných práv“
13.02.2012 - Stanovisko Výboru regiónov „Stratégia účinného uplatňovania Charty základných práv“
Výbor regiónov ponúka okrem iného svoju spoluprácu na „vytváraní kultúry ochrany a podpory základných práv“ na rozličných politických úrovniach. K tejto práci patrí aj lepšie informovanie občanov o základných právach, ako aj úloha posilniť vedomie...
<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>
5560