Obrázok k správe: Záverečné aktivity v rámci Európskeho roka 2012

Záverečné aktivity v rámci Európskeho roka 2012

KONFERENCIA ĽUDSKÉ PRÁVA V MEDZIGENERAČNOM DIALÓGU   Dňa 14. decembra 2012 sa v hoteli Bôrik v Bratislave uskutočnila konferencia Ľudské práva v medzigeneračnom dialógu, ktorá sa konala pod záštitou ministra zahraničných vecí a európsky...
Obrázok k správe: Projekt generations@school

Projekt generations@school

Projekt generations@school (generácie v škole) je navrhnutý agentúrou PAU Education, ktorá dohliada na implementáciu Európskeho roka 2012 v krajinách EÚ. Podujatia organizované európskymi školami sa uskutočnia okolo 29. apríla 2012, ktorý je Európ...

Aktuálne

Projekt Generations@school pokračuje
01.06.2012 - Projekt Generations@school pokračuje
Európsky deň medzigeneračnej solidarity je vyhlásený Európskou komisiou a oslavuje sa od roku 2009 v celej Európskej únii. Jeho poslaním je podpora vzájomnej solidarity, rešpektu a záujmu o život jednotlivých generácií občanov v členských štáto...
Determinanty sociálneho rozvoja: Sociálna ekonomika a sociálna inklúzia seniorov
24.05.2012 - Determinanty sociálneho rozvoja: Sociálna ekonomika a sociálna inklúzia seniorov
Dovoľujeme si Vás pozvať na už 10. jubilejný ročník medzinárodných vedeckých konferencií „Determinanty sociálneho rozvoja – Sociálna ekonomika a sociálna inklúzia seniorov“. Konferencia, ktorá podporuje Európsky rok aktívneho starnutia a solida...
Projekt generations@school úspešne pokračuje!
04.05.2012 - Projekt generations@school úspešne pokračuje!
Na našom webe ER 2012 si môžete v časti AKTIVITY pozrieť pri projekte generations@school všetky uskutočnené akcie na slovenských školách. Výstupy z projektu si môžete taktiež pozrieť v časti Aktivity ambasádorov alebo vo foto a videogalérii. Šk...
Európsky deň solidarity a spolupráce medzi generáciami
29.04.2012 - Európsky deň solidarity a spolupráce medzi generáciami
V nedeľu 29. apríla sa uskutočnil Európsky deň solidarity a spolupráce medzi generáciami. Tento deň vyhlásený Európskou komisiou sa oslavuje od roku 2009 v celej Európskej únii a má za cieľ podporiť vzájomnú solidaritu, rešpekt a záujem o život...
Divadelné predstavenie
27.04.2012 - Divadelné predstavenie "Červená princezna" v divadle Astorka
Divadlo Astorka v spolupráci s Nadáciou Orange pripravilo dňa 21. marca 2012 divadelné predstavenie pre Jednotu dôchodcov na Slovensku, Kresťanských seniorov na Slovensku a Klub strieborných hláv. Podporené divadelné predstavenie „Červená princ...
Prehľad európskych súťaží
25.04.2012 - Prehľad európskych súťaží
Pri príležitosti prebiehajúceho európskeho roku 2012 Európska komisia vyhlasuje súťaže rôzne skupiny súťažiacich. Prehľad jednotlivých kategórií nájdete v prílohe.
Stredoeurópska vzdelanostná platforma pre starnúcu spoločnosť
24.04.2012 - Stredoeurópska vzdelanostná platforma pre starnúcu spoločnosť
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny sa spolu s 13 organizáciami z ôsmych krajín strednej Európy stalo partnerom medzinárodného projektu s názvom Central European Knowledge Platform for an Ageing Society. Projekt je financovaný z prostriedk...
Filmová súťaž: Solidarita medzi generáciami
12.04.2012 - Filmová súťaž: Solidarita medzi generáciami
Skupina Európskej ľudovej strany vo Výbore regiónov vyhlásila filmovú súťaž pre mladých Európanov vo veku do 30 rokov. Témou súťaže je solidarita medzi generáciami a súťaž potrvá do 15. mája 2012 Pravidlá súťaže a prihlasovací formulár nájde...
Paneurópsky prieskum verejnej mienky o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci
04.04.2012 - Paneurópsky prieskum verejnej mienky o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci
Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) uskutočnila reprezentatívny prieskum na  35 000 respondentoch v  36 európskych krajinách. Otázky jednej časti prieskumu boli zamerané aj na dôležitosť bezpečnosti a ochrany ...
Koncert všetkých generácií pri príležitosti Svetového dňa zdravia
03.04.2012 - Koncert všetkých generácií pri príležitosti Svetového dňa zdravia
Dňa 16. apríla organizuje SOCIA - nadácia na podporu sociálnych zmien v spolupráci s Kanceláriou Svetovej zdravotníckej organizácie v SR KONCERT VŠETKÝCH GENERÁCIÍ pod záštitou primátora Bratislavy Milana Ftáčnika. Koncert sa uskutoční o 1...
<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>
5560