Obrázok k správe: Záverečné aktivity v rámci Európskeho roka 2012

Záverečné aktivity v rámci Európskeho roka 2012

KONFERENCIA ĽUDSKÉ PRÁVA V MEDZIGENERAČNOM DIALÓGU   Dňa 14. decembra 2012 sa v hoteli Bôrik v Bratislave uskutočnila konferencia Ľudské práva v medzigeneračnom dialógu, ktorá sa konala pod záštitou ministra zahraničných vecí a európsky...
Obrázok k správe: Projekt generations@school

Projekt generations@school

Projekt generations@school (generácie v škole) je navrhnutý agentúrou PAU Education, ktorá dohliada na implementáciu Európskeho roka 2012 v krajinách EÚ. Podujatia organizované európskymi školami sa uskutočnia okolo 29. apríla 2012, ktorý je Európ...

Aktuálne

Európske súťaže 2012 - Pracovné miesta pre každý vek je iniciatíva Európskej komisie a CSR Europe
01.09.2012 - Európske súťaže 2012 - Pracovné miesta pre každý vek je iniciatíva Európskej komisie a CSR Europe
Tieto ocenenia sú udeľované za najlepšiu iniciatívu zamestnancom, odborom a neziskovým organizáciám podporujúcim lepšie pracovné podmienky starších zamestnancov. Ceny pre finalistov EÚ Prvé miesto: €2,000 Druhé miesto: €1,000 ...
Európske súťaže 2012 - Spravodajstvo o starnutí a vzťahmi medzi generáciami je iniciatívou Európskej komisie
01.09.2012 - Európske súťaže 2012 - Spravodajstvo o starnutí a vzťahmi medzi generáciami je iniciatívou Európskej komisie
Tieto ceny sú udeľované žurnalistom, ktorých práca priniesla významný prínos k lepšiemu porozumeniu problémov starnúcej spoločnosti a toho, ako ich treba riešiť, čím rozvírila verejnú diskusiu a podporila priaznivejšiu politiku. Ceny pre fina...
Európske súťaže 2012 - Európsky sociálny podnikateľ aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami je iniciatíva Európskej komisie, Ashoka a Generali Zukunftsfonds
01.09.2012 - Európske súťaže 2012 - Európsky sociálny podnikateľ aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami je iniciatíva Európskej komisie, Ashoka a Generali Zukunftsfonds
Sociálne podnikanie znamená vidieť aktíva tam, kde iní vidia pasíva. Sociálne podnikanie využíva inovatívne nápady, tvorivosť a húževnatosť na prekonanie sociálnych problémov bez toho, aby sa zameriavalo na vlastný finančný záujem. Obvykle sú d...
Európske súťaže 2012 - Cena Za prostredia priateľské k veku je iniciatívou Európskej komisie a Rady európskych obcí a regiónov (CEMR)
01.09.2012 - Európske súťaže 2012 - Cena Za prostredia priateľské k veku je iniciatívou Európskej komisie a Rady európskych obcí a regiónov (CEMR)
Tieto ocenenia sú udeľované regionálnym alebo miestnym orgánom za neobvyklé iniciatívy na podporu aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami. Cieľom je vytvoriť inkluzívne a dostupné miestne prostredie, ktoré uľahčuje aktívne starnutie a...
Aktívne starnutie prostredníctvom rozširovania vedomostí a zručností zvyšujúcich kvalitu života seniorov
31.08.2012 - Aktívne starnutie prostredníctvom rozširovania vedomostí a zručností zvyšujúcich kvalitu života seniorov
Dátum vyhlásenia výzvy: 28. 8. 2012 na stránke http://www.asfeu.sk/ .  Dátum uzávierky výzvy:  29. 10. 2012 V rámci tejto výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „NFP“) môžu žiadatelia o NFP z Európskeho sociá...
Nočná pyramída venovaná Európskemu roku aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami 2012
30.08.2012 - Nočná pyramída venovaná Európskemu roku aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami 2012
Nočná talkshow so zaujímavými hosťami bude 30. augusta 2012 venovaná prebiehajúcemu Európskemu roku aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami 2012, ktorého koordinátorom je Úrad vlády Slovenskej republiky. Hosťami Nočnej pyramídy, ktor...
Pozvánka na prehliadku
23.08.2012 - Pozvánka na prehliadku "V ústrety budúcnosti nás vedie láska"
Krajské rady Združenia Zborov pre občianske záležitosti Človek človeku v SR v Košickom a Prešovskom kraji v spolupráci s mestom Krompachy a Spišským osvetovým strediskom v Spišskej Novej Vsi, kultúrnym zariadením KSK    Vás pozývajú na krajsk...
Letná Bratislavská univerzita pre seniorov
06.08.2012 - Letná Bratislavská univerzita pre seniorov
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava a Univerzita Komenského v Bratislave, Centrum ďalšieho vzdelávania si Vás dovoľujú pozvať na II. ročník Letnej Bratislavskej univerzity seniorov. V tomto roku sa letná univerzita uskutoční v dňoc...
Európsky rok v TA3
04.08.2012 - Európsky rok v TA3
Téma prebiehajúceho európskeho roku 2012 rezonovala aj vo vysielaní spravodajskej televízie TA3. Hosťom v štúdiu dňa 4.8.2012 bola vo vysielaní poradkyňa predsedu vlády SR Oľga Algayerová.   http://www.ta3.com/clanok/1003660/host-v-studiu-...
Relácia
26.07.2012 - Relácia "K veci" v RTVS venovaná európskemu roku 2012
Problematike Európskeho roku aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami 2012 bude venovaná  Relácia RTVS "K veci", ktorá bude vysielaná dňa 26.7.2012 od 18,30 do 19,30hod. Hosťami relácie budú poradkyňa predsedu vlády SR Oľga Algayerová...
<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>
5560