Obrázok k správe: Záverečné aktivity v rámci Európskeho roka 2012

Záverečné aktivity v rámci Európskeho roka 2012

KONFERENCIA ĽUDSKÉ PRÁVA V MEDZIGENERAČNOM DIALÓGU   Dňa 14. decembra 2012 sa v hoteli Bôrik v Bratislave uskutočnila konferencia Ľudské práva v medzigeneračnom dialógu, ktorá sa konala pod záštitou ministra zahraničných vecí a európsky...
Obrázok k správe: Projekt generations@school

Projekt generations@school

Projekt generations@school (generácie v škole) je navrhnutý agentúrou PAU Education, ktorá dohliada na implementáciu Európskeho roka 2012 v krajinách EÚ. Podujatia organizované európskymi školami sa uskutočnia okolo 29. apríla 2012, ktorý je Európ...

Aktuálne

Slávnostné otvorenie akademického roka 2012/2013 Univerzity tretieho veku v Žiline
26.09.2012 - Slávnostné otvorenie akademického roka 2012/2013 Univerzity tretieho veku v Žiline
TLAČOVÁ SPRÁVA: ŽILINA, 26. 9. 2012   Dňa 27. septembra 2012 Univerzita tretieho veku v Žiline otvorí vo veľkej zasadačke  Mestského úr;adu v Žiline nový akademický rok 2012/2013. Okrem informácií o štúdiu a tradičného zápisu svojich študentov s...
Akadémia európskeho seniora  2012
25.09.2012 - Akadémia európskeho seniora 2012
Projekt Akadémia európskeho seniora  2012  mesta Banská Bystrica v spolupráci s Univerzitou Mateja Bela prebieha v októbri, v Mesiaci úcty k starším. V Akadémii európskeho seniora sa prepájajú aktivity Dní seniorov so vzdelávacími aktivitami. B...
Celoslovenské športové hry kresťanských seniorov slovenska
24.09.2012 - Celoslovenské športové hry kresťanských seniorov slovenska
ZDRUŽENIE KRESŤANSKÝCH SENIOROV SLOVENSKA, ÚZEMNÉ CENTRUM 3 - TRENČÍN A KLUB KRESŤANSKÝCH SENIOROV SLOVENSKA PRI FARSKOM SPOLOČENSTVE PRUSKÉ usporiadajú CELOSLOVENSKÉ ŠPORTOVÉ HRY KRESŤANSKÝCH SENIOROV SLOVENSKA PRUSKÉ, 26.9.2012   Miesto: ...
Workshop Starnime aktívne
20.09.2012 - Workshop Starnime aktívne
Workshop Starnime aktívne sa uskutočnil v dňoch 6. – 7. septembra 2012 v penzióne Pontis Terrae v Trenčianskych Tepliciach. Realizovalo ho občianske združenie Spoločnosť Kultúra pre každého v zmysle cieľov a zámerovEurópskeho roka aktívneho starnu...
Seniori majú možnosť študovať na novej Univerzite tretieho veku
20.09.2012 - Seniori majú možnosť študovať na novej Univerzite tretieho veku
V októbri, ktorý je Mesiacom úcty k starším ľuďom, otvorí Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave prvý ročník Univerzity tretieho veku v študijnom odbore Sociálna práca. Podmienkou prijatia je ukončené stredoškolsk...
Dni dobrovoľníctva 2012
19.09.2012 - Dni dobrovoľníctva 2012
Dňa 19.9.2012 o 18.00 hod. v kníhkupectve Martinus na Obchodnej ulici 26 v Bratislave o. z. C.A.R.D.O organizuje tlačovú besedu na tému Dni dobrovoľníctva 2012 a prezentáciu publikácie Dobrovoľníctvo – vlastnosť srdca. Na tlačovej konferencii sa z...
Európske súťaže 2012 - Príbehy zo života
16.09.2012 - Európske súťaže 2012 - Príbehy zo života
Termín ukončenia súťaže "Príbehy zo života" bol Európskou komisiou posunutý na 16. septembra 2012. Ostatné informácie nájdete na webovom sídle Európskeho roku aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami 2012.  
Európske súťaže 2012 - Príbehy zo života
16.09.2012 - Európske súťaže 2012 - Príbehy zo života
Kto z ľudí, ktorých poznáte, je podľa vás úžasný? Urobil podľa vás niekto niečo zaujímavé, milé, hodnotné, odvážne, bláznivé, úžasné, altruistické, nebezpečné alebo veľkorysé a dokonca v tom stále pokračuje? Už čoskoro sa začnú Príbehy zo život...
Výstava
04.09.2012 - Výstava "Staroba sa nás dotýka" počas Dňa otvorených dverí v NR SR
Putovnú výstavu „Staroba sa nás dotýka“ bolo možné vidieť aj v rámci Dňa otvorených dverí v budove Národnej rady Slovenskej republiky. Priestory Národnej rady Slovenskej republiky  v rámci tohto dňa navštívilo okolo 11 tisíc návštevníkov. Vďaka...
Nočná pyramída venovaná Európskemu roku aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami 2012
03.09.2012 - Nočná pyramída venovaná Európskemu roku aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami 2012
Nočná talkshow so zaujímavými hosťami bola 30. augusta 2012 venovaná prebiehajúcemu Európskemu roku aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami 2012, ktorého koordinátorom je Úrad vlády Slovenskej republiky. Hosťami Nočnej pyramídy boli ...
<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>
5560