37. dni zdravotnej výchovy MUDr. Ivana Stodolu


Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky Ministerstvo zdravotníctva SR,
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, Kancelária Svetovej zdravotníckej organizácie na Slovensku, Slovenská lekárska spoločnosť a Slovenská spoločnosť sociálneho lekárstva usporiadajú vedeckú konferenciu pod záštitou Hlavného hygienika Slovenskej republiky

37. DNI ZDRAVOTNEJ VÝCHOVY MUDr. IVANA STODOLU v dňoch 16. – 17. októbra 2012 v Kúpeloch Nový Smokovec.


8699