V rámci Dní dobrovoľníctva 2012 sa uskutočnil aj európsky Seniorforce Day


Európsky Seniorforce Day na Slovensku sa uskutočnil 21. - 22. septembra ako časť Dní dobrovoľníctva, ktoré na Slovensku organizuje občianske združenie C.A.R.D.O. od roku 2009.
 
Množstvo organizácií a samospráv z celej krajiny sa zapojili do dobrovoľníckych aktivít a otvorili svoje dvere širokej verejnosti, aktivitám zameraným na zviditeľnenie dobrovoľníctva a na získanie nových dobrovoľníkov. Pri príležitosti Európskeho roka aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami 2012 organizácie kládli špeciálny dôraz aj na zaangažovanie dobrovoľníkov - seniorov.
 
Niektoré z podujatí sa konali v spolupráci s Úradom vlády SR, ktorý je národným koordinačným útvarom ER 2012. Ako na tlačovej konferencii k podujatiu uviedla Oľga Algayerová, poradkyňa predsedu vlády SR:
"Najkrajšia vec na dobrovoľníctve je, že ľudia dávajú svoj čas, skúsenosti a často aj peniaze iným, ale zároveň sa tým obohacujú o nové znalosti a priateľov."
 
Ambasádor ER 2012 a poslanec NR SR Jozef Mikloško sa taktiež zúčastnil na tlačovej konferencii, kde prispel k propagácií tohtoročných Dní dobrovoľníctva a hovoril o tom aké je dôležité nájsť nové spôsoby zaangažovania seniorských dobrovoľníkov. "Seniorské roky môžu byť najlepšie roky vášho života. Seniori majú dostatok času, ktorý môžu tráviť vlastným spôsobom a keď majú srdce otvorené iným ľuďom, veľmi skoro sa dostanú aj k dobrovoľníckym aktivitám a k pomoci druhým", povedal pán Mikloško.
 

Počas 21.-22. septembra sa do aktivít zapojili aj niektorí z ďalších ambasádorov a ambasádoriek, aby motivovali starších ľudí zostať aktívnymi a participovať v spoločenských projektoch:
  • prezidentka Fóra pre pomoc starším Ľubica Galisová sa v Handlovej zapojila do diskusie so staršími občanmi a policajtmi, ktorej témou bolo zneužívanie a týranie starších ľudí.
  • Geriater Ladislav Hegyi prednášal v DSS a ZpS Kaštieľ v Stupave zdravotníckym zamestnancov a obyvateľom domova, ktorých zaujímala téma Zvláštnosti chorôb v starobe. Video z prednášky si môžete pozrieť TU.
  • Novinárka Kveta Škvarková sa pridala k p. Hegyimu v Stupave a z podujatia ako aj z ďalších aktivít, ktoré sa budú konať počas októbra

Počas aktivít ambasádorov ER 2012 bolo pripomínané, že všetci ambasádori a ambasádorky vykonávajú aktivitu spojenú s prezentáciou myšlienok európskeho roka dobrovoľnícky a vo svojom voľnom čase, za čo im ďakujeme.
 
Centrálnym miestom Dní dobrovoľníctva bolo Primaciálne námestie, kde počas dvoch dní prezentovali svoje aktivity rôzne organizácie. Medzi nimi boli aj organizácie venujúce sa seniorom, ktoré informovali občanov o možnostiach ako sa zapojiť do ich projektov.
 
Európsky Seniorforce Day: Každý rok 1. októbra si krajiny na celom svete pripomínajú Medzinárodný deň seniorov. Tento rok boli v kontexte Európskeho roka aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami 2012 orgány verejnej správy a dobrovoľnícke organizácie v celej Európe vyzvané, aby niektorý z dní okolo tohto dátumu, venovali hľadaniu nových spôsobov zapájania seniorov dobrovoľníkov a aby čo najviac vyťažili z ich príspevkov.

Video z podujatia nájdete vo videogalérii a fotografie vo fotogalérii.


9677