Senior EX - Tlačová správa


V Trenčíne nová výstava pre seniorov

V dňoch 19. až 20. októbra 2012 sa v Trenčíne uskutoční nový titul v kalendári akcií výstaviska EXPO CENTER a.s. - 1. ročníkom výstavy potrieb pre seniorov SENIOR EXPO. Zámerom výstavy          je ponúknuť novinky – produkty, služby a aktuálne informácie z oblasti každodenného života zrelých ľudí a doplniť ich pútavým sprievodným programom.

Záštitu nad týmto novým podujatím prevzalJUDr. Ján Richter - minister práce, sociálnych vecí      a rodiny SR a MUDr. Pavol Sedláček, MPH - predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktorí slávnostne otvoria výstavu spoločne s Ing. Jánom Lipianskym, PhD.- predsedom Jednoty dôchodcov na Slovensku.

V rámci sprievodného programu výstavy SENIOR EXPO je pre návštevníkov pripravená konferencia: "Za krajšiu jeseň života", ktorú organizujú Krajská organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska v Trenčíne, Úrad verejného zdravotníctva SR, Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne a Centrum MEMORY n.o., Bratislava.
Mimoriadne atraktívna bude beseda s osobnosťami: "Kvalita života - Každý deň môže byť pekný". Aktérmi besedy budú Dr.h.c. Anton Srholec - rímskokatolícky kňaz, salezián, spisovateľ, charitatívny pracovník, zakladateľ a riaditeľ resocializačného centra RESOTY, MUDr. Pavol Sedláček, MPH – lekár, predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja, Prof. Ing. Ivan Hričovský, DrSc. – propagátor záhradníctva a ovocinárstva, pedagóg a čestný predseda Slovenského zväzu záhradkárov a Danka Barteková- športovkyňa, držiteľka bronzovej olympijskej medaily v športovej streľbe, členka Medzinárodného olympijského výboru.

Obidva dni budú prebiehať Dni zdravia so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou a Regionálnym úradom verejného zdravotníctva, kde budú môcť návštevníci využiť vyšetrenie zdarma. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne predstaví Univerzitu tretieho veku pri Trenčianskej univerzite   A. Dubčeka v Trenčíne.
Výstavisko EXPO CENTER a.s. je presvedčené, že výstava naplní očakávania návštevníkov a bude zdrojom cenných informácií a nápadov.
Bližšie informácie o priebehu výstavy SENIOR EXPO nájdete na www.expocenter.skalebo na Facebooku.
 

ZÁKLADNÉ  ÚDAJE SENIOR EXPO

 
Termín konania: 19. – 20. 10. 2012
Slávnostné otvorenie: 19. 10. 2012 o 12.00 h, pavilón č. 7
 
Miesto konania: areál výstaviska EXPO CENTER a.s., Trenčín
pavilóny č.: 1, 4, voľná plocha
 
Charakter: Predajno – kontraktačná výstava
 
Výstavná plocha:
 

 2 090 m2

Organizátor: EXPO CENTER a.s.
Pod Sokolicami 43, Trenčín
tel.: +421-32-7704-334
fax: +421-32-7704-324
email: majernikova@expocenter.sk
www.expocenter.sk
 
Manažér výstavy: Eva Majerníková, M.B.A.

Záštita:

JUDr. Ján Richter - Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
MUDr. Pavol Sedláček, MPH - predseda TSK
 
Partner výstavy: www.aktivny-senior.sk
 
Mediálni partneri: SPOLOČNOSŤ 7 PLUS, s.r.o. – denník Plus JEDEN DEŇ
Zoznam.sk 
 
 
SPRIEVODNÝ  PROGRAMVÝSTAVY SENIOR EXPOPiatok, 19. 10. 2012

09.00 - 16.30 h    Dni zdravia so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou a Regionálnym úradom verejného
                               zdravotníctva

                               Vyšetrenia zdarma pre návštevníkov


09.00 - 12.00 h    Konferencia: "Za krajšiu jeseň života"
                               Organizátori:          
                               - Krajská organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska v Trenčíne
                               - Úrad verejného zdravotníctva SR
                               - Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne
                               - Centrum MEMORY n.o., Bratislava
                               Miesto konania: Pavilón č. 1, poschodie

12.00 h                  Slávnostné otvorenie výstavy
                               Miesto konania: Pavilón č. 7


13.00 h                  Beseda s osobnosťami "Kvalita života - každý deň môže byť pekný"
                               Aktérmi besedy budú:
                               - Dr.h.c. Anton Srholec- rímskokatolícky kňaz a salezián, spisovateľ a charitatívny pracovník,
                                 zakladateľ a riaditeľ resocializačného centra RESOTY
                               - MUDr. Pavol Sedláček, MPH – lekár, predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja
                               - Prof. Ing. Ivan Hričovský, DrSc. – propagátor záhradníctva a ovocinárstva, pedagóg, čestný
                                 predseda Slovenského zväzu záhradkárov
                               - Danka Barteková - športovkyňa, držiteľka bronzovej olympijskej medaily v športovej streľbe,    
                                 členka Medzinárodného olympijského výboru
                               Miesto konania: Pavilón č. 1, poschodie

15.30 - 16.00 h    Univerzita tretieho veku pri Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne
                               Organizátor: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
                               Miesto konania: Pavilón č. 1, poschodie

Sobota, 20. 10. 2012

9.00 - 15.30 h      Dni zdravia so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou a Regionálnym úradom verejného
                               zdravotníctva

                               Vyšetrenia zdarma pre návštevníkov

12.00 - 12.30 h    Univerzita tretieho veku pri Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne
                               Organizátor: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
                               Miesto konania: Pavilón č. 1, poschodie


9676