Projekt Generations@school pokračuje


Európsky deň medzigeneračnej solidarity je vyhlásený Európskou komisiou a oslavuje sa od roku 2009 v celej Európskej únii. Jeho poslaním je podpora vzájomnej solidarity, rešpektu a záujmu o život jednotlivých generácií občanov v členských štátoch. V tento deň sa pozornosť verejnosti sústreďuje na seniorov a seniorky okolo nás, ako aj na skvalitňovanie medzigeneračných vzťahov a spolunažívania s mladšími generáciami. V rámci významu tohto dňa sa v európskom roku po prvýkrát realizuje aktivita generations@school, ktorá prebieha s cieľom zlepšovania porozumenia a tolerancie medzi mladšou a staršou generáciou prostredníctvom vzájomných stretnutí  odovzdávania si svojich skúseností. Slovensko sa aktívne zapojilo do realizácie projektu s koordinačnou podporou Úradu vlády SR v spolupráci so Zastúpením Európskej komisie na Slovensku, Informačnou kanceláriou Európskeho parlamentu na Slovensku a slovenskými školami.
V rámci európskeho roku 2012 známe osobnosti verejného života, ambasádori a ambasádorky európskeho roka, ako aj zástupkyne Úradu vlády SR participovali na projekte generations@school a diskutovali so študentmi a študentkami na viacerých školách po celom Slovensku. Sériu diskusií odštartovala návšteva vedúceho zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Dušana Chreneka na Základnej škole v Dolnom Kubíne.
Pri realizácií projektu nechýbalo zastúpenie ambasádoriek Zity Furkovej, Elvíry Chadimovej, Kvety Škvarkovej, eroposlankyne Edith Bauer,  ambasádorov Jozefa Mikloška a Kamila Vajnorského, či športového moderátora Dušana Gabániho. Posledná fáza realizácie projektu generations@school bude prebiehať v mesiaci jún. Medzi študentov Gymnázia Jura Hronca zavíta dňa 4. 6. 2012 europoslanec Eduard Kukan . Úrad vlády SR bude zastúpený v rámci projektu poradkyňou predsedu vlády SR Oľgou Algayerovou.  V spolupráci s Bulharským veľvyslanectvom na Slovensku bude v rámci Európskeho roku aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami za prítomnosti veľvyslankyne Bulharskej republiky na Slovensku, H.E. Margerity Ganevy a poradkyne predsedu vlády SR  Oľgy Algayerovej otvorená dňa 5.6.2012 vernisáž výstavy „Trojhlas Striebornou niťou špiraly- výstava troch generácií“ v priestore Bulharského kultúrneho inštitútu v Bratislave. Následne, dňa 6 .6. 2012 sa tieto osobnosti stretnú so študentmi a študentkami na ZŠ a Gymnáziu Christa Boteva v Bratislave, kde nadviažu na medzikultúrny a medzigeneračný dialóg.   
Cieľom európskeho roka 2012 a jeho projektu generations@school, ale i ďalších  podporných akcií, je napomáhať k úctivejšiemu a pozitívnejšiemu vnímaniu staršej generácie a zároveň poukázať na aktivity a bohatstvo skúseností starších spoluobčanv žijúcich medzi nami.
Fotogalériu k uskutočneným projektovým aktivitám nájdete na stránke európskeho roka 2012: http://www.er2012.gov.sk/.
 

 


7956