Paneurópsky prieskum verejnej mienky o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci


Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) uskutočnila reprezentatívny prieskum na  35 000 respondentoch v  36 európskych krajinách. Otázky jednej časti prieskumu boli zamerané aj na dôležitosť bezpečnosti a ochrany zdravia na pracovisku pre neskorší odchod do dôchodku.

Pozrite si zhrnutie výsledkov prieskumu slovenskom jazyku.

Ďalšie informácie týkajúce sa ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci nájdete na stránke agentúry.7310