Ministerstvo kultúry SR vyhlásilo nový ročník dotačného systému na rok 2012


V rámci 6. Dotačného programu Kultúra znevýhodnených skupín obyvateľstva vyhlásilo MK výzvu na predkladanie žiadostí zameraných na podporu kultúrnych aktivít osôb so zdravotným postihnutím alebo inak znevýhodnených skupín obyvateľstva. Medzi cieľmi tohto programu je aj podpora kultúrnych podujatí zameraných na Európsky rok aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami.

Predkladanie žiadostí je možné do 30. decembra 2011.

viac informácií:
http://www.culture.gov.sk/ministerstvo/grantovy-system/dotacie-2012

5471