Európsky deň solidarity a spolupráce medzi generáciami


V nedeľu 29. apríla sa uskutočnil Európsky deň solidarity a spolupráce medzi generáciami. Tento deň vyhlásený Európskou komisiou sa oslavuje od roku 2009 v celej Európskej únii a má za cieľ podporiť vzájomnú solidaritu, rešpekt a záujem o život jednotlivých generácií občanov v členských štátoch.

Európsky deň medzigeneračnej solidarity a spolupráce je tento rok podpornou aktivitou Európskeho roka aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami 2012. Tento deň má upriamiť pozornosť verejnosti na život našich seniorov aj mladej generácie a ich vzájomných vzťahov. V rámci Európskeho dňa medzigeneračnej solidarity sa prvý rok  uskutoční aktivita generations@school, ktorej cieľom je rozvíjať porozumenie medzi mladou a staršou generáciou najmä ich vzájomnými stretnutiami a výmenou cenných skúseností. Do projektu sa na Slovensku zapojí viac ako 40 škôl. Na Slovensku aktivitu koordinuje Úrad vlády SR v spolupráci so Zastúpením EK v SR a Informačnou kanceláriou EP v SR. Tieto inštitúcie ocenia školy, ktoré zašlú do súťaže najkrajšie fotografie z projektu.

Známe osobnosti verejného života a ambasádori Európskeho roka aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami sa zúčastnia diskusií na niekoľkých školách po celom Slovensku. Nebudú chýbať ambasádorky Zita Furková, Elvíra Chadimová, Kveta Škvarková a Ľubica Galisová, ambasádori Jozef Mikloško a Kamil Vajnorský, športový moderátor Dušan Gabáni, europoslanec Eduard Kukan a europoslankyňa Edit Bauer, či vedúci zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Dušan Chrenek.
Cieľom Európskej komisie a jej projektu generations@school, ale i ďalších  podporných organizácií a akcií Európskeho roka 2012, je priblížiť spoločnosť k úctivejšiemu a aktívnejšiemu postoju k našej staršej generácii.
                                       
 
Program osobností na školách

26. apríl - Gymnázium Spišská Nová Ves, otvorenie projektu národnou koordinátorkou Ľubicou Zajacovou a ambasádorkou, bývalou novinárkou Kvetou Škvarkovou,

27. apríla -  Súkromné slovanské gymnázium v Bratislave, beseda žiakov s Elvírou Chadimovou, ambasádorkou ER2012. Pani Chadimová je zakladateľkou gymnázia,

30. apríla - Športové gymnázium, Ostredková 10, Bratislava, beseda športového moderátora Dušana Gabániho so žiakmi,
                 - Základná škola, Malokarpatské námestie, Bratislava-Lamač, beseda poslanca NR SR a predsedu Združenia kresťanských seniorov Jozefa Mikloška so žiakmi,
                 - Základná škola, Malonecpalská, Prievidza, beseda ambasádorky ER 2012 a prezidentky Fóra pre pomoc starším Ľubice Gálisovej so žiakmi,
                 -  ZŠ a MŠ Komenského v Dolnom Kubíne, beseda vedúceho zastúpenia EK v SR Dušana Chreneka so žiakmi,

7. mája - ambasádor ER 2012 a predseda Jednoty dôchodcov Slovenska Kamil Vajnorský bude besedovať so žiakmi Gymnázia v Dubnici nad Váhom a žiakmi ZŠ Pruské,

11. mája - ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským Holice – Alapiskola Egyházgele navštívi europoslankyňa Edit Bauer,
                 - Gymnázium Juraja Hronca, Bratislava navštívi eurposlanec Eduard Kukan v druhej polovici mesiaca máj.  

 


7609