Európska komisia zverejnila brožúru, ktorá analyzuje význam podpory podnikania seniorov


Európska komisia a OECD spoločne vytvorili brožúru „Analytická informácia k podnikaniu seniorov“, ktorá kladie dôraz na význam posunu politík týkajúcich sa podnikania s cieľom podpory aktivity seniorov.
 
Publikácia skúma rad rôznych iniciatív a programov, ktoré by sa mohli využiť na podporu seniorov, ktorí začínajú s podnikaním. Správa odporúča realizovať politiky zamerané na:
  • Vytvorenie pozitívneho povedomia o výhodách podnikania pre seniorov medzi seniormi navzájom a v spoločnosti vo všeobecnosti;
  • Pomoc pre začínajúcich podnikateľov seniorov prostredníctvom podpory príslušných obchodných sietí pre podnikateľov seniorov a poskytovanie školení zameraných na doplnenie vedomostí, ktoré sa týkajú podnikateľských skúseností pre tých, ktorí boli doposiaľ iba bežnými zamestnancami;
  • Uistenie sa, že podnikatelia seniori majú prístup k systémom financovania a pritom rozlišovať, že niektoré skupiny podnikateľov seniorov  (napr. tí, ktorí začali podnikať v období, keď boli nezamestnaní) potrebujú počiatočné financovanie, zatiaľ čo iní (napr. tí s vysokými príjmami) toto financovanie nepotrebujú;
  • Povzbudzovanie seniorov, aby sa podieľali na podpore podnikania okrem iného tým, že sa stanú podnikateľskými anjelmi (business angels) alebo začnú školiť mladších podnikateľov;
  • Uistenie sa, že daňové a sociálne zabezpečenie neobsahuje prekážky pre podnikanie seniorov, vrátane investovania do iného podnikania.
 
S postupným starnutím populácie EÚ sa pôsobenie proti výsledným demografickým silám stáva čoraz dôležitejším. Pomôcť seniorom zostať ekonomicky aktívnymi má význam pre celú spoločnosť, pretože to môže priniesť významné ekonomické a sociálne výhody. 
 
Brožúru v anglickom jazyku si môžete stiahnuť TU


Zdroj
 


10413