Determinanty sociálneho rozvoja: Sociálna ekonomika a sociálna inklúzia seniorov


Dovoľujeme si Vás pozvať na už 10. jubilejný ročník medzinárodných vedeckých konferencií „Determinanty sociálneho rozvoja – Sociálna ekonomika a sociálna inklúzia seniorov“. Konferencia, ktorá podporuje Európsky rok aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami bude prebiehať v dňoch 24.-25.5.2012 na pôde Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici.
 
Bližšie informácie o konferencii a prihlášku nájdete v prílohe.


7797