Akadémia európskeho seniora 2011


Mesto Banská Bystrica organizuje piaty ročník Akadémie európskeho seniora. V rámci Mesiaca úcty k starším sa do 27. októbra uskutoční séria kultúrnych, vzdelávacích, športových a spoločenských podujatí. Program

5468