Televízna relácia 5 minút po 12


V sobotu 29. septembra 2012 bola televízna relácia 5 minút po 12 venovaná prebiehajúcemu Európskemu roku aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami 2012, ktorého národným koordinátorom je Úrad vlády Slovenskej republiky. Hosťami relácie boli odborný poradca doc. Mária Hradská, zástupkyňa seniorov p. Viera Baumanová a pozvanie prijala vedúca oddelenia medzinárodných vzťahov, kancelárie predsedu vlády SR Ing. Mária Jedličková.  Prínosom diskusie boli aj mladí ľudia, ktorí prezentovali svoj pohľad na umenie starnúť. 
 
...v diskusnom ringu pre teenagerov a dospelých sa rozoberala téma, ktorá sa skrýva za skratkou ERAS (Európsky rok aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami 2012), ako aktívne a zmysluplne prežiť jeseň života, o umení starnúť z pohľadu dnešných teenagerov, teda z pohľadu ľudí, ktorí stoja na prahu života a na ktorých čaká úloha naučiť sa umenie dospievať.
 
Reláciu nájdete na odkaze archívu RTVS: http://www.stv.sk/online/archiv/5-minut-po-12/

9558