Výmenné dobrovoľnícke programy pre seniorov v zahraničí


Výmenné dobrovoľnícke programy pre seniorov v zahraničí, Projekt realizovalo občianske združenie C.A.R.D.O v roku 2010.
Základným cieľom projektu bolo zapojenie ľudí nad 50 rokov do aktívnej participácie na živote spoločnosti prostredníctvom dobrovoľníckych aktivít.
Projekt Dobrovoľníctvo ako spôsob vzdelávania (Learning through Volunteering in Senior Age) je pokračovaním programu Zostaňme aktívni, staňme sa dobrovoľníkmi, ktorým sme začali pracovať na rozvoji dobrovoľníctva seniorov.
Ide o medzinárodný projekt financovaný Európskou Úniou, na ktorom C.A.R.D.O spolupracovalo s Národným dobrovoľníckym centrom OKA v Maďarsku.
Partnermi na Slovensku sú:
  • Slovenský Červený Kríž, Územný spolok Levice
  • Domov pre seniorov Hestia, Bratislava
  • Slovenský výbor pre UNICEF, Bratislava.
V rámci projektu sme zrealizovali:
4-týždňové výmenné programy dobrovoľníkov nad 50 rokov, ktorých hlavnou témou bol medzigeneračný dialóg:
  • a) 6 slovenských dobrovoľníkov 4 týždne dobrovoľnícky pôsobilo - od 20.9. 2010 do 16.10.2010 - v partnerských maďarských organizáciách v Budapešti, Pécsi a Békéscsabe. Rozhovor s jednou zo slovenských účastníčok, ktorý odvysielal Slovenský rozhlas si môžete stiahnuť tu.
  • b) 6 maďarských dobrovoľníkov 4 týždne - v čase od 26.5. do 21.6. 2010 – pracovalo v slovenských partnerských organizáciách v Leviciach a Bratislave. Rozhovor s jednou z maďarských účastníčok, ktorý odvysielal Slovenský rozhlas si môžete stiahnuť tu.
Projekt sme mohli realizovať vďaka podpore z Programu celoživotného vzdelávania, podprogramu GRUNDTVIG - Seniorské dobrovoľnícke projekty.
Viac informácií o prebiehajúcich projektoch nájdete na stránke o.z. C.A.R.D.O.:
 http://cardo-eu.net/sk/node/4
 
 


7140