Stredná zdravotnícka škola Michalovce


Ako zdravotná škola, už od začiatku kalendárneho roku sme sa snažili vytvoriť podmienky a priestor na aktivity pre seniorov a našich študentov. Od februára 2012 každý štvrtok od 14,15 hod. do 16,00 hod. začal svoju činnosť Počítačový klub pre seniorov - POKLUS, v ktorom študenti aktívne pomáhajú.
Aktivity:
už uskutočnené:
 1. 6.2.2012- zmapovanie záujmu seniorov, návšteva blízkeho Domova dôchodcov, charitného domu
 2. 9.2.2012- slávnostné zahájenie Počítačového klubu, privítanie účastníkov, zoznámenie sa  s počítačom
  (nácvik práce s myškou, s klávesnicou, ovládanie počítača, spúšťanie programov)
 3. 16.2.2012- náplň práce - ovládanie počítača - operačný systém
 4. 1.3.2012- náplň práce - Internet Explorer (ovládanie prehliadača www-stránok)
 5. 8.3.2012- náplň práce - Internet Explorer (stránky venované zdravotníctvu a kúpeľnej liečbe, hľadanie informácií na internete)
 6. 22.3.2012- náplň práce - Pošta (Založenie e-poštovej schránky)
 7. 29.3.2012- náplň práce - Pošta (Prostredie web poštového servera - vysvetlenie, prvý list)
 8. 5.4.2012- náplň práce - Pošta (Vzájomné písanie listov, formátovanie listov)
 9. 12.4.2012- náplň práce - Pošta (Vzájomné písanie listov, mazanie, ukladanie)
 10. 19.4.2012- náplň práce - Pošta (Ako odpovedať, preposielať, vytvárať kópie, adresár)
 11. 26.4.2012- náplň práce - Pošta (Ako vložiť prílohu)
V aktivite sa doteraz zúčastnilo 20 dôchodcov, 30 študentov a 2 učitelia.
uskutočnia sa ešte:
3.5.2012 - náplň práce - Kreslenie
10.5.2012 - náplň práce - Vyhodnotenie, odovzdanie diplomov a drobných upomienkových predmetov

Fotogaléria
8228