Slovenský Červený kríž - aktívne spolupracuje so seniormi


V roku 2012 v rámci kampane Európskeho roku aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami si Slovenský Červený kríž (SČK) vytvoril aktívnu pracovnú skupinu - 5 dobrovoľníkov vo veku nad 60 rokov. SČK pripravuje plán aktivít, ktoré sa zameriava aj na aktívnu účasť seniorov. Príkladom môže byť významná celoročná aktivita v rámci ktorej sa seniori zúčastňujú na všetkých výjazdových odberoch krvi v našom okrese, zrealizovaných  SČK v spolupráci s Národnou transfúznou službou  . Pracovnou náplňou seniora - dobrovoľníka je spolupráca  na evidencii, na vypisovaní povinných dotazníkov pred odberom krvi  a  príprava občerstvenia  pre zúčastnených darcov krvi, psychologický aspekt  je tiež dôležitý pre prvodarcov.  Po odbere je to nahadzovanie darcov do PC databázy, takže sa seniori učia aj aktívne pracovať na PC.

Darcom krvi môže byť každý zdravý človek vo veku od 18 do 60 rokov (pri opakovanom darovaní do 65 rokov), ktorý má viac ako 50 kg. Našťastie Slovensko nepatrí medzi 71 krajín sveta, v ktorých neexistujú pravidelní darcovia krvi. Nárast počtu darcov je nevyhnutnou podmienkou na zabezpečenie záchrany života, preto by sa malo stať darovanie krvi prirodzenou súčasťou nášho života. A pochopiť by to mali aj naše deti, či naši vnuci.

Hoci je priemerný vek darcov okolo 30 rokov a veková skupina sa posúva smerom nižšie, stále je mnoho darcov aj medzi seniormi. Doktori odporúčajú ako najvyšší vek pre prvodarcu 60 rokov, no pri opakovanom darovaní môžu darovať krv aj starší. Predsa však býva organizmus vekom zoslabnutý, takže spomedzi seniorov by mali ponúknuť svoju krv skôr tí mladší, teda zdatní päťdesiatnici. Pre päťdesiatnikov je darovanie krvi aj impulzom, aby sa začali vážnejšie zaoberať svojim zdravím. Pri darovaní krvi sa totiž darcovi urobí kompletné laboratórne vyšetrenie, ktoré je rozsiahlejšie a podrobnejšie ako pri bežnej preventívnej prehliadke. Pohnútka, darovaním krvi zachrániť niekomu život, môže tak viesť k tomu, že človek skorým odhalením choroby umožní zachrániť (alebo predĺžiť) život aj sebe.

Významným momentom je fakt, že darovanie krvi prispieva aj k regenerácii organizmu, lebo jej úbytok „vyprovokuje“ organizmus na tvorbu nových, neopotrebovaných krviniek. Pravidelní darcovia krvi sa často cítia celkovo omladnutí. Navyše darovanie krvi trénuje organizmus na veľké straty krvi. Je dokázané, že darcovia krvi znášajú pri úrazoch oveľa lepšie väčšiu stratu krvi. Darovanie krvi vám teda môže viac dať, ako zobrať. Nielen pre spoznanie vášho skutočného zdravotného stavu a pre posilnenie organizmu pri tvorbe nových, neopotrebovaných krviniek. Darovaná krv môže zachrániť život vám, aj úplne neznámym ľuďom, ktorí to potrebujú, a to je pocit na nezaplatenie.6356