Program Živeny na rok 2012


Program Živeny na rok 2012
 
Máj 2012
23. mája o 15.30 h v Dome kultúry na Vajnorskej bude beseda s Jozefom Banášom
28. mája o 15.30 h v Knižnici Bratislava Nové Mesto beseda s Kornelom Földvárym (fantastický fejtonista, humorista, úžasný človek)
31. mája o 15.30 h v Knižnici Bratislava Nové Mesto prezentácia novej knihy Stanislava Hábera o Štefánikovi
(Besedy povedie Mgr. Jana Vozníková, poverená riadením Knižnice Bratislava Nové Mesto)
 
7. jún 2012 o 15.30 h na Konventnej č. 15 v Bratislave
„Život a dieloŠtefana Krčméryho“ (básnika, literárneho historika a kritika, publicistu, prekladateľa, správcu Matice slovenskej a jedného zo signatárov Martinskej deklarácie - otec našej členky Jelky Krčméry-Vrteľovej) pri príležitosti 120. výročia jeho narodenia. Prednáška Doc. PhDr. Miloša Kovačku, CSc. Ukážky z poézie Š. Krčméryho zarecituje Alfréd Swan.
 
Júl – august 2012  v Knižnici Bratislava – Nové Mesto Pionierska 12
„Kultúrne leto 2012“v Bratislave – príspevok MO Živena Bratislava a Knižnice Bratislava Nové Mesto – 4 literárno-hudobné pásma  „Na terase“.
 
6. septembra 2012 o 15.30 h na Konventnej č. 15 v Bratislave
„Erna Masarovičová – od cínových zvieratiek po sochy a štátne insígnie“ - sochárka, šperkárka a medailérka. Prednášať bude Ľuba Belohradská, teoretička umenia, autorka mnohých publikácií o umení (aj o diele E. Masarovičovej).
 
20. septembra 2012 o 15.30 hv Knižnici Bratislava – Nové Mesto Pionierska 12
„Letná olympiáda Londýn 2012“- beseda s priamymi účastníkmi - bratmi Bučekovcami - Petrom (redaktorom Slovenského rozhlasu) a Romanom (športovým riaditeľom Slovenského olympijského výboru) o súťažiach a zákulisí olympiády.
 
4. októbra 2012 o 15.30 h na Konventnej č. 15 v Bratislave
„Nehaňte ľud môj, alebo ...a lipa o ňom tíško šumí- spomienkové stretnutie k 140. výročiu úmrtia Andreja Sládkoviča. Prednášku povedie PhDr. Daniela Hroncová - Faklová, autorka životopisnej knihy o Sládkovičovi.
 
8. november 2012 o 15.30 hna Konventnej č. 15 v Bratislave
„Terézia Vansová – viac pohľadov na jednu ženu“ Diskusia s autorkami knihy o Terézii Vansovej z vydavateľstva ASPEKT a pamätníčkami na živú Teréziu Vansovú.
 
15. november 2012 o 15.30 h v Knižnici Bratislava – Nové Mesto Pionierska 12
„Naprieč Slovenskom za 11 dní, naprieč svetom za 11 rokov“– beseda s Františkom Kellem (možnosť výmeny prednášajúceho), dvojnásobným držiteľom Ceny SAV za popularizáciu vedy, ceny ministra kultúry, Krištáľového krídla a ďalších ocenení, učiteľom, cestovateľom, horolezcom a publicistom.
 
6. decembra 2012 o 15.30 h (miesto bude určené neskôr)
„Vianoce v Živene“ – záverečné posedenie s kultúrnym programom.
 
MO Živena Bratislava na cestách:
1. Po stopách najväčšieho Európana zo Slovenska - Milana Rastislava Štefánika – Autobusový zájazd. Návšteva dvoch miest jeho posledného odpočinku mohyly v Ivanke pri Bratislave a mohyly na Bradle a jeho rodiska v Košariskách so spomienkami na jeho život a posolstvo ďalším generáciám. Odborný sprievodcovia: prof. JánVladimír Michalko,ArtD. a Prof.Ing. arch. Janka Krivošová,CSc., autorka návrhu mohyly M. R. Štefánika na Bradle.
Termín cesty: posledný septembrový týždeň
 
2. Návšteva Európskeho parlamentu v Bruseli – s dôrazom na prácu vo Výbore pre práva žien a rodovú rovnosť (FEMM).
 
 
Alena Bučeková
predsedníčka MO Živena Bratislava
tel.: 0915/739 024, 0915/498 057
e-mail: alena.bucekova@gmail.com


9054