Príklady dobrej praxe

Program Živeny na rok 2012
Program Živeny na rok 2012
Program Živeny na rok 2012   Máj 2012 23. mája o 15.30 h v Dome kultúry na Vajnorskej bude beseda s Jozefom Banášom 28. mája o 15.30 h v Knižnici Bratislava Nové Mesto beseda s Kornelom Földvárym (fantastický fejtonista, humorista, úžasný člov...
Tréningy pamäte s Memory klubom Živena
Tréningy pamäte s Memory klubom Živena
Živena, spolok slovenských žien, Miestny odbor Bratislava obohatil od marca 2012 svoju činnosť o Memory klub Živeny. Záujemci môžu prísť každý štvrtok od 14.00 do 15.30 h klubovne Ružinovského domova seniorov na Sklenárovej ulici č. 14 v Bratislav...
<<1 2
5561