Krízová linka pomoci (so sociálnymi službami)


Názov projektu: Krízová linka pomoci (so sociálnymi službami)

V sortimente poskytovaných sociálnych služieb chýba v súčasnosti služba, ktorá je v minimálnej miera nahradzovaná systémom SOS - asistenčnej pomoci, ktorú napr. pre samosprávu (v Ružinove, Starom Meste) zabezpečuje n.o.Samaritán. Problém, ktorý sa týka hlavne osamelých starších ľudí, ktorí sa náhle ocitnú v krízovej situácii a sú odkázaní na pomoc iných. V zdravotných zariadeniach sa postupne funkcia sociálnej sestry likviduje a hrozí stav, že nebudú v systéme pracovať žiadne sociálne sestry a nikto sa nepostará, aby bol prepustený pacient do domácej starostlivosti zaopatrený.
Krízová linka pomoci je jednou z prvých služieb, ktorá bude poskytovaná ako výstup z projektu Komunitné centrum generácií Senior – Junior. Krízová linka pomoci bude jednou z prvých služieb, ktorá bude poskytovaná ako výstup z pripravovaného projektu Komunitné centrum Senior – Junior, ktoré sa bude budovať nadväzne na existujúce Vzdelávacie, poradenské a informačné centrum seniorov v rámci výziev Európskeho roka aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami - 2012.

Participatívna komunita Seniori: Koordinátorkou projektu je p. Marta Hrebíčková
Viac informácií o projekte nájdete na stránke: 

https://www.utopia.sk/liferay/web/bratislava/participativny-strom-bratislava/-/asset_publisher/Wph0/content/id/394208


6288