Aktivity Jednoty dôchodcov Slovenska- Krajská organizácia Žilina


Aktivity seniorov realizované počas Európskeho roku aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami 2012:

Žilinský kraj: Výber z niektorých aktivít Jednoty dôchodcov Slovenska- Krajská organizácia Žilina, ktoré má v roku 2012 naplánované (ako príklady dobrej praxe aktívneho starnutia, uvádzame aj odkaz kde je možné zvoliť si aj iné aktivity).
 • Organizácia  prehliadky speváckych súborov seniorov v rámci okresov a kraja. Krajská prehliadka speváckych súborov seniorov Žilinského kraja bude organizovaná OO - JDS  Martin 23. júna 2012, 
   
 • Organizácia športových hier na všetkých úrovniach, Krajské športové hry seniorov Žilinského kraja budúorganizované OO – JDS   Ružomberok  14. júla 2012, 
   
 • Organizácia Žilinsko – Moravskosliezských športových hier, ktoré sa budú konať 25 - 26. júla 2012v Žiline.

  Viac realizovaných a plánovaných aktivít nájdete na odkaze:  
  http://jds-zilina.webnode.sk/ko-jds-zilina/plan-aktivit-na-rok-2012/
   


6020