„Týždeň mozgu“– správa o realizovaných aktivitách regionálnych úradov verejného zdravotníctva v Slovenskej republike v roku 2012


Medzinárodná akcia  „Týždeň mozgu“ je vo svete známa ako  „Brain Awareneess Week“. Jej cieľom je upriamiť pozornosť verejnosti na ľudský mozog a jeho činnosť, hovoriť o mozgových ochoreniach a spôsoboch ich liečby, ale najmä ich prevencie. Prioritou akcie je hovoriť o možnostiach, ako si zachovať dobré fungovanie mozgu do vysokého veku.

Nositeľom myšlienky „Týždňa mozgu“ sa, v spolupráci so Slovenskou Alzheimerovou spoločnosťou, už 3. rok stali Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a regionálne úrady verejného zdravotníctva v Slovenskej republike.

V týždni od 12. – 18. marca 2012 pracovníci odborov podpory zdravia viacerých regionálnych úradov verejného zdravotníctva v Slovenskej republike uskutočnili desiatky prednášok (napr.: „Mozog - zázračný orgán“, „Tajomstvá fungovania mozgu“, „Stavba mozgu“, „Mozog a pamäť“ „Ako funguje mozog“, „Alzheimerova choroba, jej príčiny a prevencia“, „Náhle cievne mozgové príhody“,...) prezentácií, tréningov pamäti, besied, dni otvorených dverí, prípadne „Týždeň mozgu“ prezentovali v rádiách,  v mestských a regionálnych televíziách, v mestských novinách, na webových stránkach úradov verejného zdravotníctva, prípadne webových stránkach škôl.

Pri realizácii edukačných aktivít pracovníci odborov podpory zdravia okrem vlastných prednášok a prezentácií využili i edukačný materiál poskytnutý Slovenskou Alzheimerovou spoločnosťou:  prednášky pre širokú verejnosť o fungovaní mozgu a potrebe trénovania pamäti s názvom „Mozog a jeho činnosť“, „Pre lepšiu pamäť v každom veku“, pracovné listy pre seniorov, vedomostný kvíz, logické úlohy, matematické hádanky pre deti a školákov, leták s názvom „Nedovoľ svojmu mozgu zostarnúť“.

Aktivity realizovalo 28 regionálnych úradov verejného zdravotníctva v Slovenskej republike, edukačných aktivít sa zúčastnilo 3 050 klientov rôznych vekových skupín – deti predškolského veku, mladšieho aj staršieho školského veku, vysokoškoláci, pedagógovia, aj seniori. Presný počet edukovaných klientov je veľmi ťažko určiť, nakoľko informácie boli poskytované aj mediálnou cestou.

Súčasťou edukačných podujatí bola distribúcia rôznych informačno-propagačných materiálov z produkcie regionálnych úradov verejného zdravotníctva a z produkcie Slovenskej Alzheimerovej spoločnosti (napr.: letáky s názvom „Týždeň mozgu“, Pexeso, 7 rôznych druhov letákov zameraných na Alzheimerovu chorobu).
Viac informácií o pripravovaných aktivitách nájdete na webovej stránke: http://www.uvzsr.sk/

Zdroj: Úrad verejného zdravotníctva SR7585